Nieuws

Minder pensioenzorgen bij beleggers

De belangrijkste reden voor Nederlanders om te beleggen is niet langer om het pensioen aan te vullen.

De belangrijkste reden voor Nederlanders om te beleggen is niet langer om het pensioen aan te vullen. Dit blijkt uit een onderzoek van vermogensbeheerder Schroders onder twintigduizend beleggers wereldwijd. Vorig jaar waren de zorgen om een pensioentekort nog wel de belangrijkste aanleiding om te beleggen.

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat het aantal beleggers dat er vanuit gaat dat het huidige pensioen voldoende is, is gestegen van 11% naar 17%.

In 2014 was het beleggersdoel van 70% van de Nederlandse beleggers om te zijner tijd het pensioen aan te vullen, of om snel daarmee te gaan beginnen. Dat percentage is dit jaar gedaald tot minder dan de helft van alle Nederlandse beleggers. Meer dan een kwart van de Nederlanders (27%) gaat er nu van uit dat het pensioen zoals dat nu bijeen wordt gebracht door een pensioenfonds of in eigen beheer, voldoende zal zijn.

Een deel van deze groep geeft op dit moment de voorkeur aan het inkomen uit de beleggingen op een alternatieve manier te besteden. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de resultaten van een jaar geleden.

Niet risicobewust

Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux zegt over deze verschuiving: “De goede beleggingsresultaten en het optimisme in de markt hebben een positieve invloed, niet alleen op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen, maar klaarblijkelijk ook op het vertrouwen van de particulier. We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat beleggers zich niet laten meetrekken met de waan van de dag en hun beleggingsdoelen niet te snel wijzigen”.

Nederlanders zijn zich volgens de enquête dus niet genoeg bewust van de risico’s van beleggen. Ze beleggen immers een groot deel van hun vermogen in individuele aandelen. Tegelijkertijd is de Nederlanderse belegger, in tegenstelling tot andere beleggers in de wereld, redelijk sceptisch over de eigen capaciteiten om betere beleggingsresultaten te behalen dan anderen. Daar staat tegenover dat Nederlanders ook sceptisch zijn over het vermogen van anderen om betere resultaten te behalen dan zijzelf.

Over het algemeen zijn Nederlanders optimistischer dan buitenlanders over de toekomst. Bijna twee derde is positief over het komende jaar, wereldwijd ligt dat percentage op iets meer dan de helft. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie