Nieuws

Yellen en Bernanke snappen het niet

Rentetarieven zijn niet het medicijn voor alles. En het beleid van de centrale bank reikt nooit tot de echte economie, aldus James Montier.

Het idee dat monetair beleid een effectief middel is om de economie te sturen is de grootste scam ooit. Bernanke en Yellen snappen dan ook niet hoe de economie werkt, betoogt de uitgesproken belegger James Montier, lid van het aandelenteam van GMO Capital.

In deze tijd van omvangrijke monetaire stimulering wordt elk woord van de centrale bankiers op een weegschaal gelegd door de markt. Centrale bankiers zijn echter minder geïnteresseerd in financiële markten. Yellen zegt bijvoorbeeld dat de aandelenmarkt een transmissiemechanisme is waardoor monetair beleid de echte economie beïnvloed. James Montier meent echter dat het beleid van de centrale bank nooit tot de echte economie reikt.

“Het lijkt wel alsof centrale bankiers goden zijn. En bij verafgoding komt het geloof dat rentetarieven een medicijn zijn voor de markt. Wat het probleem ook is, rentetarieven kunnen het oplossen, zo lijkt het” schrijft Montier.

Verruimend of vernauwend?

“Inflatie te hoog? Verhoog de rente. Economie te zwak? Verlaag de rente. Deze obsessie met rentetarieven als oplossing voor alles zijn gebaseerd op dubieuze meningen over hoe de wereld werkt,” aldus Montier.

“Is een verlaging van de rente verruimend of vernauwend als het gaat om consumeren? Diegenen die geloven dat de rente een effectief middel is, geloven duidelijk dat een verlaging van de rente verruimend is omdat het de kosten van financiering reduceert en daardoor de vraag stimuleert”, vervolgt Montier.

“Dit benadrukt de overduidelijke, maar weinig over gesproken waarheid dat monetair beleid werkt via schuld.” Montier beargumenteert dat rentetarieven weinig invloed hebben op investeringen van bedrijven en consumenten en op consumptiegedrag.

De volgende grafiek laat Montier zien dat bedrijfsinvesteringen vooral gefinancierd worden met eigen vermogen in plaats van met schuld. 

bedrijfsinvesteringen worden vooral gedaan met eigen vermogen

De volgende grafiek laat rentetarieven zien, gecombineerd met drempels voor investeringsprojecten. Waar de rente ook staat, bedrijven krijgen gemiddeld een rendement van 15% op nieuwe investeringen. Ergo, het rentewapen werkt dus niet zo goed als het lijkt. 

entetarieven zien, gecombineerd met drempels voor investeringsprojecten

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie