Nieuws

Bank Degroof en Petercam fuseren

Bank Degroof en Petercam hebben een definitieve fusieovereenkomst ondertekend.

Bank Degroof en Petercam hebben een definitieve fusieovereenkomst ondertekend. Met die ondertekening engageren de Belgische zakenbanken zich formeel aan de doelstelling marktleider te worden in de eigen thuismarkt.

Met een vermogen onder beheer van meer dan 50 miljard euro wordt de nieuwe entiteit de onafhankelijke financiële instelling bij uitstek in België, met een leidende positie in drie metiers (private banking, institutioneel beheer en investment banking), en een vooraanstaande speler in Europa. Bij twee eerdere pogingen zouden de verschillen in bedrijfscultuur een deal in de weg hebben gestaan

De consolidatie van beide ondernemingen vindt plaats door middel van een fusie waarbij alle activa en passiva van Petercam getransfereerd worden naar de juridische entiteit Bank Degroof, zodat de nieuwe groep de bankvergunning kan behouden.

De gefuseerde entiteit zal nieuwe aandelen uitgeven ten gunste van de aandeelhouders van Petercam op basis van een waardering van 70% voor Bank Degroof en 30% voor Petercam.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie