Nieuws

Zes redenen voor Asian bonds

BNY Standish somt zes redenen op waarom beleggers kansen missen als zij Asian bonds negeren.

Sarah Percy-Dove, fondsbeheerder bij Standish, een onderdeel van BNY Mellon, somt zes redenen op waarom beleggers kansen missen als zij het langetermijnpotentieel van Aziatische obligaties negeren. Langzaam groeit weliswaar de belangstelling voor Aziatische schuldpapier, maar de markt valt nog altijd in het niet bij de populariteit van de VS en Europa.

1. De big story van de demografische ontwikkeling 
De explosieve groei van de bevolking in de regio houdt nog even aan en daarmee ook de groei van inkomen per hoofd van de bevolking. Ondanks de economische groei blijft de uitgifte van schuld in Azië achter bij deze trend. Sinds de financiële crisis is de schuld in ontwikkelde landen fors gestegen, maar in opkomende markten nagenoeg vlak gebleven.

2. Kwaliteit van de schuld is hoger dan men denkt
Azië valt weliswaar onder de opkomende markten, maar zo moeten obligaties uit die regio niet beschouwd worden. Asian credit wordt niet uitgegeven door kleine, zwakke bedrijven of overheden. Als zij schuldpapier in dollars uitgeven zijn het over het algemeen spelers van betekenis en enige omvang. Ook is de gemiddelde kredietwaardigheid gelijk of zelfs hoger dan die in ontwikkelde markten.

3. Yields zien er goed uit
Asian investment grade obligaties hebben een langetermijnrendement dat hoger ligt dan de VS en Europa, van zo’n 80 en 120 basispunten. Vergeleken met obligaties uit opkomende markten pleit voor Azië de sterkere economische fundamentals en de lagere geopolitieke volatiliteit. Daarnaast zijn Aziatische landen over het algemeen netto olie-importeurs. 

4. De steun vanuit de overheden leidt tot lagere wanbetaling, hogere kredietwaardigheid en hoger rendement
Staatsschuld en semi-overheidsschuld vertegenwoordigt 33% van de obligatiemarkt in Azië. Dit wordt zelfs 59% als daarbij de bedrijven die grotendeels in handen van de overheid zijn worden gerekend. Het verklaart waarom het aantal wanbetalingen relatief lager is dan in ontwikkelde landen. Overheden zijn meer genegen om directe of indirecte financiële steun te verlenen. Dat geeft een hogere kredietwaardigheid aan het schuldpapier. Nadelen ziet Percy-Dove ook, zoals minder transparantie rond governance en moeizamere bedrijfsanalyse.

5. Valutarisico’s worden overdreven
Sommige commentatoren plaatsen vraagtekens bij de aflossing van de schuld in dollars nu die munt zo sterk is. Dit probleem beperkt zich volgens Perce-Dove tot highyieldobligaties in Indonesië en India. Als een bedrijf groot genoeg is om schuld in dollars uit te geven, dan is de kans groot dat het bedrijf een natuurlijke hedge heeft, omdat het bijvoorbeeld assets of omzet in dollars boekt en zo het valutarisico beperkt.

6. Azië profiteert van goedkope olie
Met uitzondering van Maleisië zijn alle Aziatische landen netto olie-importeurs. Dit houdt in dat zij profiteren van de recente daling van de olieprijzen. Nutsbedrijven en downstream olie- en gasbedrijven zien daardoor hun kosten dalen. Zelfs bij upstream activiteiten ziet Percy-Dove kansen gloren. De inkomsten dalen door de lage olieprijzen. Maar deze bedrijven zijn investment grade, in handen van de overheid en strategisch essentieel, waardoor staatssteun niet uitgesloten is. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie