Nieuws

Noors oliefonds nog groener

Het Noorse Government Pension Fund stapt uit de ergste fossiele vervuilers.

Het Noorse Government Pension Fund, dat de oliewinsten voor toekomstige Noorse generaties belegt, gaat criteria opstellen om bedrijven uit te sluiten die een “onacceptabele” bijdrage leveren aan broeikasgasemissies, zo schrijft IPE.com.

Het grootste staatspensioenfonds van de wereld, dat inmiddels 706 miljard euro beheert, had al strenge normen voor ethisch beleggen. Die normen worden nog strenger.

Het uitsluitbeleid van het Government Pension Fund Global (GPFG) richt zich nu ook op bedrijven die broeikasgassen uitstoten.  “De criteria zijn breed en niet gelimiteerd tot specifieke sectoren of bepaalde typen broeikasgassen,” zegt het Noorse ministerie van financiën, dat het beleid van het fonds bepaalt.

Kleine verschuivingen

De nieuwe richtlijn heeft geen invloed heeft op de huidige posities van het fonds. GPFG heeft grote posities in aandelen van oliebedrijven. Olie en gas maakten eind september 2014  meer dan 8% van het fonds uit.

De Noorse overheid is het eens met een groep experts dat een ethisch gemotiveerde uitsluiting van alle kolen- en petroleumbedrijven niet terecht is. De overheid vraagt echter wel aan Norges Bank Investment Management, dat het fonds beheert, om na te gaan welke risico’s posities in kolenwinning, stroomopwekking of op kolen gebaseerde energie met zich meebrengen.

Sony Kapoor, een criticus van het investeringsbeleid van GPFG en directeur van de denktank Re-Define, zegt dat het beleid niet leidt tot schokkende desinvesteringen. Hij vertelt dat de nieuwe criteria kunnen leiden tot slechts een verandering van 1% tot 2% van de beleggingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen