Nieuws

Krachtenbundeling smart bèta ETF’s

Lombard Odier IM en ETF Securities slaan de handen ineen op het terrein van fundamenteel gewogen fixed income ETF’s.

Lombard Odier IM en ETF Securities slaan de handen ineen op het terrein van fundamenteel gewogen fixed income ETF’s. Zij gaan een samenwerking aan om de fundamentele fixed income strategieën van Lombard Odier IM voor een breder publiek toegankelijk te maken via ETF’s. 

Tot nu toe kon alleen via traditionele beleggingsfondsen gekozen worden voor deze smart bèta strategie. Beide partijen zien een groot voordeel in de bundeling van expertise. De producten krijgen een notering aan de London Stock Exchange. Dit moet uitgroeien tot een reeks ETF’s die fundamenteel gewogen blootstelling bieden aan wereldwijd gespreide staats- en bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties uit Europa. Ook zijn er plannen voor een ETF in lokale obligaties uit opkomende markten.

Vaak kiezen fixed income beleggers voor een martkgewogen benadering. Maar Hubert Keller, ceo van Lombard Odier, waarschuwt dat een traditionele passieve benadering niets anders betekent dan dat geld geleend wordt aan de grootste schuldenaar. Het gaat volgens hem niet om de ruimte die een emittent nog heeft om nieuwe schuld uit te geven, andere factoren moeten gewogen worden om het risicoprofiel aantrekkelijker te maken.

Tot het hart van een fundamenteel gewogen benadering van fixed income is het principe dat obligatiebeleggers kredietverstrekkers zijn. Een aantal fundamentele factoren van de emittenten wordt daarom geanalyseerd. Bij overheden wordt gekeken naar het bruto binnenlands product en de verhouding tot de staatsschuld, ook speelt de fiscale en politieke stabiliteit een rol.

Bij bedrijven wordt gekeken naar de bijdrage van elke sector aan de economie, naast de inkomsten, schuldenlast, kasstroom en kwaliteit van de activa van de emittent. Door gebruik te maken van al die fundamentele factoren, gebaseerd op de reële economie, kan een optimale blootstelling bepaald worden met een gunstiger risico-gewogen rendementsprofiel.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie