Nieuws

Alarm wegens tekort aan liquiditeit

Geldpersen draaien op volle toeren, beleggers en toezichthouders zijn bezorgd over een tekort aan liquiditeit.

Centrale banken overspoelen wereldwijd de markten met liquide middelen, maar de keerzijde is dat beleggers en toezichthouders bezorgd raken over een tekort aan liquiditeit op de markten. Dit kan verstorend werken, schrijft The Wall Street Journal. Deze week uitte de Bank of International Settlements dezelfde waarschuwing, schaarste op de obligatiemarkten kan overslaan naar de reële economie.

Volgens Aberdeen zijn de obligatiemarkten aanzienlijk minder liquide dan in het verleden. De risico’s nemen toe door centrale banken die beleggers allemaal dezelfde kant op proberen te duwen. Niemand kijkt uit naar de situatie waarin dit krachtenveld uitgespeeld raakt.

De liquiditeit - de mate waarin in assets gehandeld kan worden zonder dat de prijs beïnvloed wordt - is sinds 2008 sterk afgenomen. Banken hebben hun balansen versterkt met minder risicovol schuldpapier. Schulduitgifte is enorm gestegen en obligatiefondsen groeiden massief in omvang. In een schaarsere markt krijgen kleine bewegingen daardoor een groter effect.

Centrale banken hebben miljarden in de economie gepompt in een poging de economische groei aan te slingeren. Deze geldgolf drijft beleggers richting risicovolle assets. De ’taper tantrum’ liet in 2013 even zien met wat voor risico’s dit gepaard gaat, waarschuwt de krant.

Grote gevolgen

Toezichthouders wijzen daarbij ook op twee scherpe prijsbewegingen op de meest liquide markten ter wereld. De ’flash crash’ in treasuries van oktober jongstleden en de val van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank met 30% op een dag.

Verstoring van de financiële markten kan grote economische gevolgen hebben. De Bank of England waarschuwde onlangs dat toekomstige schokken langduriger en breder verspreid kunnen zijn op de financiële markten.

De BIS ziet de grootste gevaren in bedrijfsobligaties, waar de handelsvolumes uit de pas lopen bij de groei van de schulduitgifte. Dit leidt tot een gedragsverandering bij beleggers. BlackRock schroeft zijn blootstelling aan bepaald schuldpapier terug vanwege liquiditeitsrisico’s. Andere fondsen handelen minder of in lager tempo. Aberdeen mikt op nieuwe uitgiften, waar makkelijker grote bedragen opgekocht kunnen worden dan in illiquide markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen