Nieuws

Tien feiten rond de negatieve rente

De oorzaken en consequenties van de ultrapage rente zijn complex, stelt El-Erian. Tien wetenswaardigheden op een rij.

De rentevergoeding op Duitse staatsobligaties staat verder onder druk, soms zelfs negatief. Dit past binnen de wereldwijde trend van ultralage rentetarieven. De oorzaken en consequenties zijn complex, stelt Mohamed El-Erian op Bloomberg. Hij zet tien zaken op een rij, die goed zijn om te beseffen.

 1. Duitsland neemt de leiding in het verkennen van negatieve rentevergoedingen, maar andere staatspapier koerst ook ultralaag. Volgens JPMorgan noteert 1,5 biljoen euro aan schuld in negatief territorium. 
 2. De kwalitatieve fixed income markten in Europa zijn niet uniek in het ondergaan van een periode van ultralage rente. Zelfs bedrijfsobligaties van Nestlé en Shell hebben deze ervaring al opgedaan.
 3. Het is niet onlogisch van beleggers om te willen betalen voor schuld. Door het aanstaande opkoopprogramma van de ECB denken zij winst erop te kunnen boeken.
 4. Er zijn veel redenen die dit optimisme onderschrijven. De ECB zorgt voor een relatieve schaarste aan schuldpapier. De groei is karig, inflatie laag en geopolitieke omstandigheden spelen ook een rol.
 5. Daarnaast spelen factoren een rol als demografische ontwikkeling en de impact van technologische innovaties en toenemende ongelijkheid.
 6. Bedrijven ervaren de lage rente als een zegen, het is een uitdaging voor banken en verzekeraars.
 7. Wat er gebeurt in de markt voor staatsobligaties werkt door brede markten. Tot de gevolgen behoren een zwakkere euro, verkrapping van de spreads, stimulans voor de aandelenmarkten en afvlakkende yield curve.
 8. De ontwikkelingen in Europa maken het de VS moeilijk. Enerzijds drukt de lage obligatierente in Europa op het schuldpapier in de VS. Anderzijds stuwt de aantrekkende economie en een ander monetair beleid juist de divergentie.
 9. Er zijn weinig analytische modellen of voorbeelden die helpen om de bredere economische, financiële, politieke en sociale implicaties hiervan te doorgronden.
 10. De ultralage rentes lijken nog wel even aan te houden. Op de middellange termijn kan dit ongewone fenomeen leiden tot hoger risico voor het onderpand en ongewenste consequenties. Dit is een wereld waarin kleine wijzigingen in mogelijke uitkomsten kunnen leiden tot scherpe veranderingen in de prijzen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

  Assetallocatie