Nieuws

Small in Japan

Veel inefficiëntere markten dan Japanse smallcaps zijn er niet. Beheerder Yun-Young Lee van Henderson smult er van.

Hoe minder efficiënt de markt, hoe beter je je als actieve fondsmanager kunt onderscheiden. In druk bevolkte, liquide asset classes lukt het actieve fondsmanagers op dit moment niet om het verschil te maken ten opzichte van ETF’s. Maar hoe kleiner de niche en hoe dunner de handel, hoe meer het loont om actief op zoek te gaan naar de beste koopjes.

Levend voorbeeld van die aanpak is Yun-Young Lee (foto), beheerder van het Japanese Smaller Companies-fonds van Henderson. Hij opereert, zoals hij het zelf formuleert, “in het marktsegment met de laagste analistencoverage van alle ontwikkelde markten.”

 “Meer dan 60% van de bedrijven in dit segment wordt niet door analisten gevolgd en nog eens 22% door hooguit twee analisten. Zo’n beetje 90% van de aandelen heeft geen sellside coverage.” Lee vindt dat prima zo, want het geeft hem de ruimte om zich te onderscheiden met stockpicks. 

High-conviction aandelen

Dat hij daar de laatste jaren een goede hand van had mag blijken uit de cijfers: 

Volgens Lee is het belangrijk in een inefficiënte markt als Japanse smallcaps om de informatievoorsprong die je kunt opbouwen zo groot mogelijk te maken. “Ik concentreer me vooral op high-conviction aandelen. Ik zoek bedrijven die onder hun intrinsieke waarde noteren en ik ga vervolgens op zoek naar katalysatoren waardoor die waarde gerealiseerd kan worden.”

Die katalysatoren kunnen van alles zijn, legt hij uit. “Soms is dat een nieuw product dat wordt gelanceerd, soms verandert de markt door de komst van een nieuwe speler of door regelgeving. Ik koop bedrijven zodra ik zo’n katalysator kan aanwijzen.”

Direct aan tafel met de CEO

Dat is stap één, maar de èchte toegevoegde waarde van de smallcapmanager openbaart zich daarna pas. “Ik houd van álle bedrijven in portefeuille intensief bij wat er gebeurt. Ik heb 52 bedrijven in portefeuille en ieder bedrijf spreek ik eens per kwartaal; in een conference call of ik ga op bezoek. In die gesprekken krijg je meer informatie dan alleen uit de cijfers.” 

“Dat komt omdat je bij bedrijven van deze omvang direct aan tafel zit met de CEO of CFO, niet met een investor relations officer. Daardoor krijg je een veel beter idee wat er daadwerkelijk gaande is. Ik vergelijk zo’n gesprek altijd met wat ik drie maanden geleden heb genoteerd: wat is er anders? Dat kunnen zowel de cijfers als de toon zijn. Als ik de indruk heb dat er iets duidelijk verbetert, verhoog ik mijn weging in een aandeel. Als het tegenovergestelde het geval is verlaag ik het juist.” 

Dat kan alleen bij smallcaps, zegt Lee. “Op Toyota zitten minstens 20 sellside-analisten. Daar wordt nieuwe informatie veel sneller door de markt verwerkt. Bij smallcaps ben ik vaak de enige.” 

Profiteren van Abenomics

Hoewel hij bottom-up te werk gaat heeft Abenomics vanzelfsprekend ook invloed op de stockpicks van Lee. Sinds premier Abe zijn ambitieuze stimuleringsprogramma begon en de yen een daling inzette profiteerden vooral Japanse exporteurs van die ontwikkeling. Inmiddels is de situatie anders, zegt Lee. 

“Ik zie nu vooral kansen in de markt die wordt gedreven door binnenlandse vraag. Exportbedrijven hebben al een hele sterke performance laten zien en zijn nu relatief hoog gewaardeerd. Ik kijk nu vooral naar bedrijven in sectoren als detailhandel, diensten en de bouw.” Zijn grootste holding op dit moment is Leopalace, dat woningen verhuurt aan fabriekspersoneel.

“Een gevolg van het economische beleid is dat de capaciteitsbenutting in de industrie sterk stijgt. Een bedrijf als Toyota draait op dit moment op volle capaciteit, ze zijn van twee naar drie shifts gegaan. Toen ik Leopalace kocht was 82% van hun woningen bezet. Nu is dat 92%. Omdat hun variabele kosten laag zijn, draagt die hogere bezetting direct bij aan de winst. Naar dat soort kansen ben ik op zoek." 

 


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie