Nieuws

Prof wil ETF niet alleen om kosten

Verzekeraars vinden liquiditeit belangrijker dan kosten bij hun keuze voor ETF's, blijkt uit onderzoek in opdracht van BlackRock.

Als institutionele beleggers voor ETF's kiezen gebeurt dat niet alleen op grond van de lage kosten; voor met name verzekeraars is vooral de liquiditeit van ETF's doorslaggevend. Voor pensioenfondsen tellen vooral de totale beheerskosten. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder 30 Europese vermogensbeheerders, 22 verzekeraars en 68 pensioenfondsen, uitgevoerd door Greenwich Associates, in opdracht van BlackRock. Uit het onderzoek distilleert Greenwich vijf opvallende uitkomsten:

1. Veel institutionele beleggers houden ETF's aanzienlijke tijd in portefeuille

Slechts 6% van de respondenten die gebruik maken van ETF’s om tactische accenten in hun portefeuille te zetten, houdt ze één maand of korter aan. Van degenen die ETF’s als kernbelegging gebruiken houdt maar 2% ETF's zo kort aan. De gemiddelde holding period van ETF's is het langst bij pensioenfondsen: 29 maanden.

2. Vier factoren bepalen de keuze van een ETF

Gevraagd naar de belangrijkste criteria bij de selectie van ETF’s noemden alle drie de groepen institutionele beleggers de totale beheervergoeding of totale kosten (TER) van het fonds, de liquiditeit of het handelsvolume, de gebruikte index en de prestaties in het verleden. Voor verzekeraars is de liquiditeit van een ETF doorslaggevend, terwijl pensioenfondsen vooral op de totale beheervergoeding of de kosten letten.

3. Europese verzekeraars gebruiken ETF's om toegang te krijgen tot internationale aandelenmarkten

62% van de verzekeraars gebruikt ETF’s om internationale spreiding te realiseren, vooral als het om aandelen gaat. 76% gebruikt ETF’s om toegang te krijgen tot internationale aandelenmarkten en 57% om toegang te krijgen tot de binnenlandse aandelenmarkt. Meer dan de helft van de verzekeraars die gebruik maken van ETF’s, gebruiken ze om hun overschotten te beleggen, terwijl een derde ze gebruikt als belegging van de reserves.

4. Pensioenfondsen gebruiken ETF's voornamelijk strategisch

Europese pensioenfondsen zetten ETF’s vaker strategisch in dan de beide andere groepen. Ruim de helft van de pensioenfondsen die zeggen gebruik te maken van ETF’s gaf aan dat ze dit voornamelijk uit strategisch oogpunt doen. Net als verzekeraars gebruiken pensioenfondsen ETF’s vaak om internationale spreiding te bereiken (69%). Van de ETF-gebruikers onder de pensioenfondsen zei 88% via ETF’s te beleggen in internationale aandelen, wat bijna drie keer zoveel is als het aantal dat via ETF’s belegt in binnenlandse aandelen (30%).

5. Bijna driekwart van de multi-asset fondsen belegt in ETF's

71% van de Europese vermogensbeheerders in het onderzoek die gebruik maken van ETF’s, passen deze beleggingsinstrumenten toe in hun multiassetfondsen. Ruim een derde gebruikt ETF’s in aandelenfondsen. Zo'n 52% gaf aan ETF’s te gebruiken om te beleggen in obligaties in de eigen valuta en 59% om toegang te krijgen tot internationale obligaties. Meer dan de helft van de vermogensbeheerders zei in de toekomst waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk een product dat alleen is opgebouwd uit ETF’s te zullen beheren.

                                                                                                 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen