Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Nieuws

Terug naar cash

Cash was de laatste jaren onder professionele beleggers impopulair. Maar dat gaat nu veranderen.

Professionele en institutionele beleggers houden de laatste jaren liever niet al te veel cash aan vanwege de lage rentestanden en de hoge opportunity cost. Een belegger zou gek zijn als hij voor die ene 1% rente zijn geld op de bank zet, terwijl er buiten een bullmarkt over de effectenbeurzen raast. 

Maar aan de afkeer voor geld begint nu een einde te komen. Het wordt voor institutionele beleggers weer aantrekkelijker om geld aan te houden, schrijft Wouter Sturkenboom, de senior investment strategist van Russell Investments, een internationale vermogensbeheerder die ook wel bekend is van de Russell-indexen. 

Sturkenboom geeft drie oorzaken die ervoor zullen zorgen dat cash weer populairder gaat worden:

1. De markt is veranderd. Aandelen- en obligatierendementen zijn minder vanzelfsprekend, de volatiliteit is terug en de reële rentes zijn hoger. Een veilige cashpositie levert niet alleen meer op, maar is ook een verstandigere keuze.

2. Het belang van cash is toegenomen om portefeuilles dynamischer te beheren en snel op kansen in te springen, zeker nu het monetaire beleid van de Fed aan het veranderen is. Bij een grote cashpositie kan de fondsmanager makkelijker schakelen. 

3.  Zodra de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uit hun non-inflatoire groeifase komen en hun monetaire beleid gaan verkrappen is cash nog aantrekkelijker. Met monetair verkrappen bedoelt Sturkenboom natuurlijk het stoppen van QE en het verhogen van de rente. Daardoor zal sparen meer opleveren dan nu het geval is. 

Dat scenario is waarschijnlijk, zegt Sturkenboom, maar duurt vanwege de lage olieprijzen waarschijnlijk nog minimaal twee kwartalen.

Centrale banken
"De afgelopen jaren hebben centrale banken rentes laag gehouden om economische groei aan te moedigen. Een slechte omgeving voor cash: banken verkondigden duidelijk dat het rendement op cash langdurig laag zou blijven, en riepen bovendien dat de inflatie zou toenemen," aldus de econoom van Russel Investments. "Het rendement op cash werd dus al snel negatief."

"Maar het tij begint te keren. Want hoewel het reële rendement nog steeds negatief is, is er het afgelopen jaar een stijgende trend ingezet – met name als gevolg van een lagere inflatie, die is ingezet door dalende olieprijzen. We verwachten dat deze trend zich in 2015 doorzet, zeker als de Fed en Bank of England rond het tweede kwartaal hun rentetarieven gaan verhogen."

Fear of missing out
Ook de zogeheten opportunity cost is aanzienlijk gedaald, zo is Sturkenboom van mening. De waarderingen voor bedrijfsobligaties, vastgoed en staatsobligaties zijn veel minder aantrekkelijk geprijsd dan voorheen, en the fear of missing out zal dan ook terecht minder worden. 

"Ten slotte heeft de Fed zijn quantitative easing-programma gestopt, en dat zal de volatiliteit op de markten naar verwachting doen toenemen. De ECB neemt het stokje deels over, maar de omvang zal veel minder zijn dan het gat dat de Fed achterlaat. Beleggers zullen acuter reageren op risico’s, met volatiliteit als gevolg."

In een dergelijke omgeving is het volgens Sturkenboom aantrekkelijk om cash aan te houden. "Volatiliteit creëert aantrekkelijke in- en uitstapmomenten en door een cashbuffer aan te houden is daar snel op in te spelen: het stelt beleggers in staat om de portefeuille veel dynamischer te beheren."


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie