Nieuws

Treasuries als rots in de branding

De meningen lopen uiteen over treasuries, maar in een gespreide portefeuille bieden zij onvolprezen voordelen.

Iedereen is het erover eens, dat de rentevergoeding op Amerikaanse staatsobligaties erg laag is en dat deze onvermijdelijk in de toekomst gaat stijgen. Sommigen wagen zich aan hele concrete en stoere voorspellingen voor deze asset class, iets waar Alpha Architects bij weg blijft. Want wie kent de toekomst eigenlijk? 

De discussie gaat vaak over de vraag of Amerikaanse staatsobligaties op zichzelf een goede belegging zijn. Daar verschillen de meningen over, maar wel is het mogelijk om te onderzoeken in hoeverre treasuries een positieve bijdrage hebben geleverd in een gespreide portefeuille. Daar genieten zij een goede staat van dienst, dankzij de negatieve correlatie met aandelen.

Het staatspapier biedt naast een reëel rendement ook een soort van verzekering. Over het algemeen gesproken presteren de staatsobligaties goed als het slecht gaat op de aandelenmarkten. Deze negatieve correlatie is opvallend sterk aanwezig, merkt Alpha Architects. Men kan zelfs spreken van een anomalie, omdat treasuries een positief verwacht rendement leveren naast het verzekeringsvoordeel. 

Die verzekeringseigenschappen danken de treasuries aan de naam die de VS heeft hoog te houden als rots in de branding. Als de hele wereld wegglijdt, gelden de treasuries als enige stabiele vluchthaven. Er zijn veel redenen, waardoor de VS die positie kan verliezen, maar er zijn nog meer redenen, waarom de VS nog altijd ver voorligt op de concurrentie. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022