Nieuws

Het raadsel van long term winners

Wat is het geheim van de lange termijn groeiaandelen? Waarom leveren zij langdurig topprestaties op de markt?

Het is lang niet altijd de vlag die de lading dekt bij lange termijn beleggers. Volgens Eric Voravong, analist bij Comgest, noemen veel mensen zich een lange termijn belegger, maar zijn het niets anders dan overactieve handelaren met een buy-and-sell strategie. Zij jagen op aandelen die die onder hun intrinsieke waarde noteren en als de koers daarmee in balans is gekomen vervalt voor hen de reden om deze posities aan te houden. Dat is geen lange termijn belegging. Een quality growth-belegger is een echte lange termijn belegger, die een asset in portefeuille houdt en daarmee langdurig goede rendementen boekt.

Het probleem dat de analist van Comgest signaleert, zit hem in de manier waarop de markt kijkt naar waardering. Dit heeft meer weg van een stilleven, in plaats van een film die zich afspeelt. Zo’n statische benadering gaat mank en kan al helemaal niet het raadsel van de lange termijn topprestaties ontrafelen. Waardering is iets dat zich organisch ontwikkelt.

In een white paper doet de vermogensbeheerder een poging te verklaren waarom er aandelen zijn die over een lange periode goed presteren. Dan is het niet toereikend om alleen te letten op een aanschaf tegen een lage waardering. De langdurige goede marktprestaties moeten dan gedreven worden door een continue groei van de kasstromen, waarmee het bedrijf de verwachtingen weet te overtreffen. Het zijn dus bedrijven met kwalitatieve groei.

In zijn paper neemt Voravong een hypothetische quality growth-belegger, die vanaf het eerste uur is ingestapt in Coca-Cola. Dat ene aandeel, ooit aan het begin van de vorige eeuw aangeschaft voor 40 dollar, zou nu een duizelingwekkende waarde van 5 miljoen dollar vertegenwoordigen.

Bij deze continue waardevermeerdering spelen volgens Vooravond drie factoren een belangrijke rol:

  • De kracht van ’compounding’, dit is het exponentiële effect van lange termijn groei.
  • Het belang van herbeleggen van dividend.
  • Marktprijs beweegt in lijn met de winstontwikkeling en dat brengt stabiliteit in de multiples.

De lange termijn outperformance komt door twee mechanismen. Enerzijds een duurzaam verschil tussen prijs en waardering. Anderzijds het effect dat de prijzen het verschil met waardering willen overbruggen, waardoor het rendement meer in lijn komt met het totale rendement, opgebouwd uit dividendrendement en de winstgroei. 

Belangrijk in dit hele proces is de ’compounding’, het exponentiële effect dat de groeiomvang en vooral de duurzaamheid ervan heeft op de intrinsieke waarde. In principe zou op den duur de koers in lijn moeten komen met de waardering. De markt vergist zich in de duur van de groei. Analisten gaan uit van een een bepaalde cyclus en een beperkte houdbaarheid van de verwachte groei. Maar bij ’qualtiy growth’ duurt deze groeiontwikkeling voort. Een bedrijf hoeft dan niet eens de verwachtingen te overtreffen, het moet alleen maar continue verder groeien.

Sleutel voor een lange termijn belegger is deze dynamische benadering en het selecteren van deze lange termijn groeiaandelen, die de potentie hebben om langdurig aantrekkelijke rendementen te leveren. Value is geen momentopname, maar een film, schildert Voravong voor ogen. Het te snel verkopen van een positie verhindert het volledig benutten van het lange termijn rendement. 

De wet van ’compounding’ is fundamenteel bij beleggen. Dat verklaart ook het raadsel van succesvol lange termijn beleggen. Het zorgt voor een exponentieel effect van de langdurige groei op de waardering. Niet geheel overbodig voegt Voravong eraan toe dat de geselecteerde bedrijven wel een lange groeihorizon hebben, die aan de hand van een aantal kwalitatieve factoren moet worden vastgesteld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie