Nieuws

Lage inflatie onuitroeibaar

Ook het komende jaar blijft de inflatie laag, alleen niet meer zo laag als het was.

Het tijdperk van lage inflatie duurt voort, stelt Barron’s. De Fed moet waken over de prijsstabiliteit, maar de vrees bestaat dat de inflatie niet op gang komt. De prijzen lagen in oktober 1,7% hoger dan een jaar eerder, de energieprijzen daalden voor de vierde maand op rij. Sinds 2011 noteert de kerninflatie onder de 2%. Dit macrocijfer zou ook de trend-inflatie genoemd kunnen worden, het is veel minder volatiel, aangezien volatiele prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten.

Sceptici denken dat de officiële prijsindices de werkelijke inflatie structureel met een aantal procentpunten te laag inschatten. Maar er is een belangrijk argument dat dit niet zo is. Een prijsindex moet gebruikt worden om het nominale bruto binnenlands product om te zetten in een reëel BBP. Als die index elk jaar enige procentpunten te hoog zou zijn, dan zou er over de afgelopen jaren geen reële groei gemeten zijn. Maar dat moet wel, gezien de gestage groei van de arbeidsmarkt. De kerninflatie is een ruwe graadmeter, maar wel ruwweg juist.

Van september tot oktober steeg de kerninflatie 0,2%. De stijging geschiedde ondanks een duurdere dollar, die drukt op de importgoederen. Het lijkt aannemelijk dat de jaarlijkse stijging van de kerninflatie volgend jaar doorzet tot zo’n 2%. Als reden voert Barron’s daarvoor aan dat de loonstijging versnellen gaat als de arbeidsmarkt krapper wordt.

Monetaire verruiming is een noodzakelijke voorwaarde voor prijsstijging, maar niet voldoende. Een andere voorwaarde voor een gestage prijsstijging is de prijs voor arbeid. Het komende jaar is een stijging van die prijs aannemelijk. Nog altijd blijft de inflatie laag, alleen niet meer zo laag als het was. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's