Nieuws

AllianzGI: kansen in schuldpapier EM

Schuldpapier uit opkomende landen wordt heel aantrekkelijk zodra de Amerikaanse rente gaat stijgen, aldus AllianzGI.

Obligaties uit opkomende landen worden “heel aantrekkelijk” zodra de Amerikaanse rente gaat stijgen. Dat stelt Greg Saichin, CIO Emerging Market Debt van Allianz Global Investors in het rapport ‘The end of the super-low-yield environment is nigh…or is it? Threat or opportunity?’.

“We weten allemaal dat spreads in opkomende markten volatieler worden als rentetarieven een keerpunt bereiken. Maar,” zegt Saichin, “slimme beleggers begrijpen dat niet elke piek de opmaat is voor een daling van de onderliggende kredietwaardigheid van bedrijven of van de landen die de obligaties hebben uitgegeven.”

Markten hebben in het verleden volgens hem te veel waarde toegekend aan volatiliteit als een teken van solvabiliteitsrisico. Vooral tijdens de dips van 2008 en 2011 werden bedrijfsobligaties uit opkomende markten met een BBB-rating massaal verkocht. “Dit impliceerde een buitengewoon hoog niveau aan wanbetalingen, dat zich echter nooit heeft voorgedaan.” Het geschatte percentage wanbetalingen in 2008 bedroeg 47,4% terwijl de werkelijke wanbetalingen in de daaropvolgende vijf jaar 5,89% bedroegen; in 2011 waren de geschatte wanbetalingsratio’s opgelopen tot 30% in vergelijking tot een werkelijk percentage van 6,21% over vijf jaar.

Koopkansen
Schuldpapier uit opkomende landen draagt in belangrijke mate bij aan diversificatie van beleggingsportefeuilles en rendementsdoelstellingen, vervolgt Saichin, met name in jaren van soepel monetair beleid en lage rendementen op obligaties in ontwikkelde landen. 

AllianzGI benadrukt het standpunt dat solvabiliteit geen directe zorg is. Beleggers zouden een onderscheid moeten maken tussen solvabiliteit en volatiliteit bij hun asset allocatie. Zodra de liquiditeitspremie stijgt, verwacht Saichin dat opnieuw veel beleggers de twee zullen verwarren en verkeerde keuzes zullen maken. Juist dan kan de belegger op de lange termijn de vruchten plukken: “Als je ervan overtuigd bent dat de solvabiliteit van een belegging robuust is, is kortdurende volatiliteit een positieve factor. Dat biedt koopkansen.” 

AllianzGI heeft momenteel een voorkeur voor bedrijfsobligaties met een looptijd van drie jaar of minder – er wel van uitgaande dat de bezorgdheid over wanbetalingen niet toeneemt. Verder kiest de vermogensbeheerder voor overheidsobligaties met een looptijd van zeven jaar. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie