Nieuws

Waarom volatiliteit zal aanhouden

MFS verwacht dat de volatiliteit in de markten na de correctie in de aandelenmarkten van oktober zal aanhouden.

MFS verwacht dat de volatiliteit in de markten na de correctie in de aandelenmarkten van oktober nog enige tijd zal aanhouden en meer oog voor de ‘fundamentals’ en waarderingen van aandelen en obligaties rechtvaardigt. Dat zegt de wereldwijd opererende vermogensbeheerder in zijn Global Markets Outlook van november.

De Federal Reserve is gestopt met QE. Tegenstanders waren bang voor inflatie, maar die is al die tijd - en nog steeds - erg laag gebleven. Dat bewijst dat de invloed van de Fed op inflatie erg gering is. Voorstanders noemen de lage rentes op Treasuries. Ook rentes op niet-Amerikaanse staatsobligaties zijn echter flink gedaald, dus het is de vraag in hoeverre het Fed-beleid voor deze rentedaling heeft gezorgd.

Verslaving
Wat de Fed wel heeft veroorzaakt is een addictie van de financiële markten aan goedkope liquiditeiten en een vals gevoel van zekerheid. MFS schrijft: 
“De lage volatiliteit die het grootste deel van 2014 beheerste, gaf beleggers een vals gevoel van veiligheid. De schokgolf die in oktober door de markten ging, maakte daar een ruw einde aan. Wij verwachten dat beleggers in de komende tijd nog veel meer volatiliteit te verwerken zullen krijgen.”

De verslaving van banken en beleggers aan goedkoop krediet zal zich doorzetten, ook na QE. Zo heeft de Bank of Japan via Abenomics al het stimuleringsstokje van de Fed overgenomen en staat bij de ECB een beleid van verruiming in de stijgers. Op de korte termijn zullen de markten nog profijt hebben van het verruimingsbeleid en de daarmee samenhangende liquiditeit. Op de lange termijn ziet MFS in de verslaving aan liquiditeit en de vrees van centrale banken om hun steun terug te schroeven juist een risico voor de financiële stabiliteit

Renteverhoging op komst
Waarschijnlijk blijven de markten nog enige tijd beweeglijk, of zal die zelfs nog toenemen, mede doordat de Fed zijn omslagpunt naar renteverhogingen nadert, terwijl andere centrale banken (zoals in Japan en de eurozone) een verruimend beleid blijven voeren in hun strijd tegen zwakke groei en deflatie.

Bij de huidige hogere volatiliteit neemt de correlatie tussen verschillende beleggingscategorieën af en worden de verschillen tussen de manier waarop verschillende aandelen presteren groter. Fundamentals worden belangrijker. MFS ziet kansen voor beleggers in cyclische aandelen waarvan de waardering is achtergebleven vergeleken met die van defensieve aandelen. Ook aandelen uit opkomende landen trekken uit oogpunt van hun waarderingen de aandacht.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's