Nieuws

Complexe rendementscocktail

Waak ervoor om marktvoorspellingen te doen aan de hand van bepaalde factoren, want elke keer werkt het anders.

Altijd goed om zaken in historisch perspectief te zetten. Maar waak voor het verbinden van marktvoorspellingen aan de hand van bepaalde factoren, want elke keer werkt het anders, waarschuwt Josh Brown op The Reformed Broker.

Bepaalt de winstgroei het rendement op de aandelenmarkten? Welke rol speelt de rente? Of inflatie? Of groei van het BBP? Allemaal vragen die bij Brown omhoog kwamen, toen hij zonder blikken of blozen een vermogensbeheerder hoorde beweren dat de bedrijfswinsten in de S&P500 dit jaar met 8% zullen stijgen en dus aandelen een vergelijkbaar rendement gaan opleveren.

Er zijn allemaal factoren die willekeurig hun sporen trekken op de aandelenmarkten. Voorspellingen doen aan de hand van enkele factoren, of een combinatie ervan, kan niets anders dan onzin opleveren. Noch winstmarge, noch inflatie, rente, groei van BBP, of wat dan ook, kan een belegger het juiste spoor wijzen op de aandelenmarkt. Negeren van de factoren kan echter ook niet.

Ben Carlson probeert complexe onderwerpen begrijpelijk te maken. Onderstaande tabel is van hem afkomstig en toont het gemiddelde dividendrendement, groei van de bedrijfswinsten en prestaties van de S&P500, samen met de inflatie, rente en gemiddelde rente op obligaties en aandelen.

Een paar conclusies uit deze tabel:

 • Tel het dividendrendement op bij de winstgroei en men komt dicht in de buurt van het gemiddelde rendement op jaarbasis op aandelen sinds 1930.
 • Aandelenrendement kan flink verschillen per decennium.
 • De trend in dividendrendement is dalend, maar wordt verklaard uit een combinatie van stijgende markten en aandeleninkoopprogramma’s.
 • Stijgende rente hoeft niet altijd negatief uit te pakken voor aandelen.
 • Er waren tijden dat obligaties het beter deden dan aandelen.
 • Er waren lange tijden dat obligaties reëel negatief rendement opleverden.
 • In geen enkel decennium leverden obligaties een negatief nominaal rendement.
 • Er waren tijden van lage en hoge inflatie.
 • In twee decennia deden aandelen het minder goed dan de hoogte van de inflatie.
 • Er waren tijden dat de economische groei hoger was dan de winstgroei.
 • Er waren tijden dat de winstgroei hoger was dan de economische groei.
 • Economische groei was redelijk stabiel over de laatste zestig jaar, aandelenrendement was dat niet.
 • Beleggers verloren geld met aandelen tijdens twee decennia.
 • De dertiger jaren waren een tamelijk dramatisch decennium.

Het punt dat Brown met de hulp van Carlson wil maken, is dat de markten door diverse economische omstandigheden zijn gegaan en dat geen twee perioden altijd hetzelfde waren. Als er al vergelijkbare omstandigheden waren - denk aan de snelle groei van de bedrijfswinsten in de zeventiger en negentiger jaren - dan was het eindresultaat sterk verschillend. Aandelen deden het beroerd in de zeventiger jaren, maar waren de ’place to be’ in de negentiger jaren.

Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst van de markt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie