Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Nieuws

Waarom Alex slecht presteert

Alex Vermogensbeheer won enkele jaren geleden prijzen maar loopt nu ver achter op de benchmark. Wat is er aan de hand?

Het gaat niet goed met Alex Vermogensbeheer. De rendementen van de portefeuilles lopen de laatste vijf jaar achter op de benchmark en er zijn beleggers die hun geld weghalen.

De strategie van Alex, die als doelstelling heeft om crashes te vermijden, mist de laatste jaren de opgaande bewegingen in de aandelenmarkten. "We proberen klanten te behoeden voor een crash en zijn daarom de laatste tijd wat rendement misgelopen," zegt Fernando Hagel Franco (zie foto), directeur retail bij Alex Vermogensbeheer. 

In het derde kwartaal daalde het beheerd vermogen van Alex met 10% (242 miljoen euro) naar in totaal 2,27 miljard euro. Een negatief rendement was goed voor een daling van 142 miljoen euro en 100 miljoen euro kwam door een uitstroom van vermogen. Er is daarmee een einde gekomen aan jaren van harde groei. 

Drie keer zo slecht
De geautomatiseerde portefeuilles van de online vermogensbeheerder lopen flink achter op hun benchmark. Over de afgelopen twaalf maanden staat de voorbeeldportefeuille Behoedzaam op -5% terwijl de benchmark Stoxx 1800 (exclusief Azië) een plus van 15% noteert. Voor een periode van drie jaar staat Behoedzaam 22% in de plus, tegenover 66% van de benchmark. Dat betekent dat de benchmark in deze periode drie keer zo goed heeft gepresteerd als Alex Behoedzaam. 

Via spotjes op de televisie en het internet kreeg de belegger een ander verhaal te horen. "Een rendement om trots op te zijn," verkondige een opgetogen reclamestem precies een jaar geleden terwijl er een plus van 64% in het beeld verscheen. Dat rendement gaat over de periode november 2008 tot november 2013 en verandert de zaak compleet. Bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis van 2008 en de eurocrisis in 2011 presteerde Alex namelijk wel stukken beter dan zijn concurrenten en de benchmark.

Hoe kan het dat Alex het in 2008 het zoveel beter deed dan de rest terwijl het de jaren daarna juist enorm achterloopt? Dat komt doordat de vermogensbeheerder "uitstapt als de markt even tegenzit", zoals de voice over in de reclame oreert. Een paar keer is Alex Vermogensbeheer echter uitgestapt op het moment dat de markt alweer in de lift zat. 

"Onze strategie heeft als doelstelling om de klanten te behoeden voor een crash," verklaart de directeur van Alex Vermogensbeheer. "Door de zijwaartse markten zijn we de laatste jaren rendement misgelopen. We ontvangen meer klachten dan normaal. Die teleurstelling kunnen wij goed begrijpen. Zelf ben ik ook teleurgesteld want ook ik ben klant bij Alex."

Te laat
Hoe komt de strategie van Alex precies tot stand? "We gebruiken 48 modellen op basis van technische analyse om het marktsegment aan te voelen. Als we een negatief sentiment ontdekken of een crash denken te zien aankomen, dan kopen we minder snel of stappen we uit," legt hij uit. "Het betekent ook dat we pas weer instappen als we een positieve trend waarnemen." 

Die werkwijze heeft de laatste jaren ondermaats gepresteerd omdat we volgens Hagel Franco in een zijwaartste markt zitten. Dat wil zeggen: een markt die wel sterk heen en weer gaat maar geen duidelijk opwaartse of neerwaartse trend laat zien. "De markt wordt bepaald door zeer korte trends waardoor we steeds te laat in of te laat uit zijn gestapt. Dat heeft geleid tot veel transacties en minder rendement." 

In 2014 is Alex drie keer gedeeltelijk uitgestapt, waaronder tijdens de Oekraïne-crisis. "In augustus hebben we bij sommige profielen 50% tot 60% van de aandelenportefeuille verkocht. Het beleggingsmodel is erg dynamisch en kan leiden tot veel transacties." Tijdens de crisis handelde Alex daarentegen veel minder vanwege het langdurige negatieve segment. "Toen bleven we langs de zijlijn staan en konden het verlies tot -,6,6% beperken tegenover een daling van 46% van de benchmark."

Het klantbelang
Alex heeft bewust gekozen voor deze time out-strategie. "Onze particuliere klanten hebben een kortere horizon dan institutionele beleggers. Kleine vermogens kunnen het vaak niet veroorloven om grote klappen te incasseren omdat zij het geld misschien wel op dat moment nodig hebben voor een privéuitgave." Pensioenfondsen en verzekeraars hebben dat probleem niet, aldus Hagel Franco.

Op fora als de koffiekamer van IEX of Klacht.nl komen klachten binnen over Alex. "We liggen inderdaad onder vuur van concurrenten en de pers. Ook ontvangen we meer klachten dan normaal. Welke uitleg je ook geeft, dat neemt de teleurstelling natuurlijk niet weg," licht Hagel Franco toe. "Klanten geven wel aan dat ze het op prijs stellen dat we er zo open en transparant over zijn. Dat is iets wat in de rest van de financiële sector duidelijk minder goed gaat."

Website versus werkelijkheid
Een van de klachten op internet luidt
Geachte, Ik heb een behoedzaam profiel bij alexvermogensbeheer en heb nu dit jaar een verlies van 20% en sinds mijn start in september 2011 een verlies van ruim 6 % , volgens de site zou ik 22% winst behaald moeten hebben.

Duizend portefeuilles
Hagel Franco legt uit dat de vijf profielen op de website bestaande portefeuilles zijn die als voorbeeld worden afgebeeld. "Een klant vult een uitgebreide vragenlijst in en aan de hand daarvan krijgt hij automatisch een op maat gemaakte porfeteuille. In de vijf profielen zijn in totaal wel duizend verschillende variaties mogelijk. Twee offensieve profielen kunnen dus alsnog binnen een bandbreedte van elkaar verschillen." 

Het is volgens Hagel Franco extra pijnlijk dat Alex juist nu slecht presteert. "We zijn meerdere keren uitgeroepen tot beste vermogensbeheerder omdat onze track record op de langere termijn gewoon goed is. Daardoor zijn we hard gegroeid, maar juist die nieuwe klanten krijgen te maken met een teleurstellend rendement. Het feit blijft dat we sinds de start in 2008 een goed rendement hebben behaald. Dat is geen window dressing." 


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie