Nieuws

De rijke bovenlaag belegt beter

Miljoenen Amerikanen maakten een klassieke beleggersfout en hebben zo bijgedragen aan de breder wordende welvaartskloof.

Miljoenen Amerikanen maakten een klassieke beleggersfout en hebben op die manier bijgedragen aan de breder wordende welvaartskloof. Onderzoek wijst uit dat veel huishoudens hun aandelen verkochten tijdens een neergang van de markt. Redelijk laat tijdens de bullmarkten in de 90-er jaren en aan het begin van het nieuwe millennium stapten particuliere beleggers in de alsmaar stijgende aandelenmarkten.

Toen het tij omsloeg en de markten daalden, hebben veel beleggers hun verlies genomen en hun posities verkocht. De beleggers die de achtbaan doorstaan hebben konden profiteren van de enorme koersstijging die sinds 2009 heeft plaatsgevonden. Dit waren vooral de rijkere huishoudens.

Beleggers maken vaak de verkeerde keus als de koersen kelderen, in plaats van aandelen bij te kopen, verkopen zij op een dieptepunt. Nu de markt mogelijk voor een keerpunt staat, dreigen beleggers in dezelfde fout te vallen. Onderzoek van de Fed en de universiteit van Michigan toont aan hoe deze paniekverkopen bijdragen aan het welvaartsverschil.

Deze verschillende keuze tijdens een neergaande markt is mede de oorzaak van de welvaartsongelijkheid in de VS. Veel arbeiders hebben hun welvaart en inkomen zien dalen, ondanks dat de economie al vijf jaar groeit. De vrees bestaat dat deze kloof de maatschappij ontwricht en de groei op termijn bedreigt. 

Het totaal aantal beleggingen in aandelen nam onder particuliere beleggers af met 4,4 procentpunt, alleen de rijke huishoudens hebben hun aandelenbeleggingen uitgebreid in de periode tussen 2007 en 2010. Sommige beleggers hadden geen keus, de werkloosheid liep op en de koersen halveerden. Het onderzoek wijst echter ook op de klassieke beginnersfout, dat er verkocht wordt op het verkeerde moment, puur uit angst.

En rijken werden rijker
Onderzoek van de economen Bing Chen en Frank Stafford lijkt dit beeld te bevestigen. Zij volgen een aantal huishoudens gedurende een lange periode, om de factoren achter inkomensschommelingen te evalueren. Huishoudens met hoge opleiding en sterke portefeuilles houden over het algemeen vast aan hun posities tijdens marktdalingen. Lager geschoolde beleggers, met een beperkter vermogen zijn meer genegen om te verkopen. Keert de markt ten goede, dan worden de rijken dus nog rijker.

Stafford vermoedt dat een aantal particulieren hun vingers een keer aan de markt gebrand heeft en het niet nog een keer wenst mee te maken. Stel dat er twee gezinnen zijn met een ton te besteden in 2007. Het ene gezin verkocht in 2009 en heeft nog maar 50.000 dollar over op een spaarrekening. Het andere gezin beet door en bezit nu 130.000 dollar aan aandelen. Het verschil in rijkdom komt door de verkeerde keuzes.

De Fed constateert dat de 3% rijkste gezinnen meer vergaren, zij bezitten nu 54% van alle welvaart, tegen 45% in 1989. De 90% aan gewone huishoudens zag hun welvaartsbezit slinken van 33% naar 25%. De welvaartskloof heeft diverse oorzaken, hoeveel precies de aandelenmarkten daaraan bijdragen is niet bekend.

Er zijn tekenen dat beleggers nu weer terugkeren naar aandelen. 2013 zag de sterkste instroom in aandelenfondsen sinds 2004, meldde Lipper. Een marktcorrectie ligt op de loer en beleggers kunnen meer geld verliezen dan zij die in 2009 verkochten. De geschiedenis leert echter dat aandelen het goed doen op de lange termijn, ondanks de volatiliteit. Over de laatste twee decennia rendeerden aandelen 6,7% op jaarbasis. Desondanks blijven beleggers verkopen als de markt omlaag gaat.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie