Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Nieuws

Evi overwon scepsis Van Lanschot

"De discussie gaat de laatste tijd veel over kosten maar ik geloof niet dat de klant dat als doorslaggevend ziet."

“Ik denk dat iedere bank in Nederland wel een goede propositie heeft als het op beleggingsdiensten aankomt,” zegt Andries van Luijk, directeur Evi bij Van Lanschot Bankiers. “Maar dat is niet genoeg. Toegankelijkheid en gemak gaan uiteindelijk het succes bepalen.”

Wie op een doordeweekse avond de televisie aanzet, komt naast de gebruikelijke reclames van schoonmaakspullen, frisdrankmerken en internetabonnementen, ook het veelgedraaide spotje van de chique private bank Van Lanschot tegen. Dat heeft te maken met haar nieuwe beleggingsdienst Evi. Terwijl de deuren voorheen alleen voor grote vermogens opengingen, is Van Lanschot nu via het online platform Evi ook beschikbaar voor beleggers met een inleg vanaf 10.000 euro. De kennis van een private bank maar dan online, noemt de bank dat zelf.

Andries van Luijk is de bedenker van Evi. “De eerste online beleggingscoach in Nederland,” zegt hij trots. Evi biedt drie smaken: advies, beheer en sparen. De online dienst geeft de belegger op elk moment van de dag inzicht in de ontwikkeling van zijn portefeuille. Bij beheer geldt een minimuminleg van 10.000 euro. De klant geeft dan het beleggen uit handen aan Van Lanschot. Met advies, waar een minimum van 25.000 is vereist, zit de klant zelf aan de knoppen. Evi coacht dan door middel van analyses, scenario’s en vergelijkingen.

Steeds meer invloed
Volgens de website is Evi in het leven geroepen voor starters op de vermogensmarkt. Van Luijk legt uit dat als het gaat om het realiseren van vermogensdoelstellingen de babyboomers het beleggen vaak in goed vertrouwen overlaten aan hun vermogensbeheerder. De jongere generaties daarentegen willen meer invloed kunnen uitoefenen op het realiseren van hun vermogensdoelstellingen. Evi Beheer biedt in die zin een mooie oplossing omdat zij letterlijk over de schouders van de beheerder kunnen kijken en online zaken kunnen inregelen (ingrijpen) wanneer het hun uitkomt.

Diegenen voor wie Evi Beheer nog te star is en zelf de beslissingen willen nemen, kunnen terecht bij Evi Advies. “Evi Advies is op basis van een best-of-breed- gedachte gebouwd waarbij de beste aspecten van alle traditionele beleggingsvormen gecombineerd is in één online beleggingsoplossing,” vat Van Luijk samen.

Hoe werkt Evi Advies? De klant vult online een uitgebreide vragenlijst in over zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daar volgt een modelportefeuille uit met een risicoprofiel dat varieert van defensief tot offensief. Binnen de bandbreedte van het risicoprofiel kan een klant zijn eigen nuances aanbrengen. Bijvoorbeeld als hij van een bepaald fonds iets meer wil hebben, andere fondsen wil opnemen of bepaalde fondsen of beleggingscategorieën geheel wil uitsluiten. Dat is handig, want zo blijft de klant bij zijn risicoprofiel maar kan hij toch tot een bepaalde hoogte zijn eigen invulling geven. Eenmaal belegd worden de bandbreedtes van de risicoprofielen losgelaten en kan de belegger zonder enige restricties invulling geven aan zijn beleggingsportefeuille. Echter, bij iedere voorgenomen transactie wordt hij duidelijk gewezen op de beleggingsrisico’s die daar aan verbonden zijn.

Honderd fondsen
Het fondsuniversum bestaat uit zo’n honderd fondsen, die het beleggingsteam van Van Lanschot samenstelt en ook telkens update. Dat zijn niet alleen eigen fondsen maar ook van andere fondshuizen. Als de portefeuille is aangekocht kan de klant zelf zijn portefeuille beheren. Zo kan de klant zijn eigen portefeuille tegenover de modelportefeuille van Van Lanschot afzetten, de mate van risicospreiding analyseren en de impact van zijn transacties op zijn risicoprofiel zien. Op die manier heeft de belegger bij alle keuzes die hij maakt een houvast aan de kennis van de private bank. Ook kan hij zien of hij zelf betere rendementen behaalt dan de modelportefeuille van zijn profiel.

Als de klant niet in staat is zijn portefeuille actief te beheren, dan zorgt Evi dat de fondsen aan haar selectiecriteria blijven voldoen. Zodra een fonds niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt het fonds verwijderd uit het fondsenuniversum. De klant wordt hier direct over geïnformeerd en krijgt een ander beleggingsfonds geadviseerd. Dit advies kan worden opgevolgd of de klant kiest zelf een ander beleggingsfonds uit het fondsenuniversum. Als de klant na drie maanden geen actie heeft ondernomen dan wordt het betreffende fonds kosteloos geruild voor een passief fonds dat in dezelfde beleggingscategorie belegt. Zo is de klant ervan verzekerd dat zijn beleggingsstrategie nauwgezet wordt uitgevoerd.

Evi maakt advies binnen de bank een stuk efficiënter terwijl er volgens Van Lanschot niet aan kwaliteit wordt ingeboet. “Bijvoorbeeld het doorberekenen van de impact van elke transactie, dat hoeft nu niet meer handmatig, maar gebeurt via Evi automatisch,” zegt Van Luijk. “Ook hebben klanten makkelijker toegang tot onze beleggingskennis.”

Online concurrent
De directeur Evi stuitte binnen de bank op enig scepsis toen hij het idee van een online beleggingsadviesplatform introduceerde. “Sommige adviseurs vonden dat hun bestaansrecht werd bedreigd. Maar er waren ook mensen die het juist omarmden. Voor de adviseur die een goede relatie heeft met zijn klanten, helpt een online platform juist; enerzijds omdat het online portaal de dienstverlening verrijkt voor de klant en anderzijds omdat er veel administratief werk uit handen wordt genomen voor de adviseur waardoor er meer tijd overblijft om de klant echt te helpen.

Door de hoge mate van zelfredzaamheid die Evi haar klanten biedt en het feit dat beleggers door de afschaffing van de retrocessie nu ook gaan zien wat zij bij banken betalen voor advies is de kans groot dat beleggers eerder voor een online beleggingscoach kiezen.”

De directeur van de bank is constant bezig om Evi nog beter te maken en denkt er bijvoorbeeld aan om in de toekomst scenariotools te gaan inbouwen. “Dan kan een belegger de financiële vereisten bestuderen als hij bijvoorbeeld aangeeft dat hij over tien jaar een zeilboot wil kopen of geld opzij wil leggen voor de studie van zijn kinderen. Evi houdt daar dan rekening mee in haar modellen zodat de beleggingsstrategie daar op wordt aangepast.”

Ook sluit de bedenker van de online beleggingsdienst niet uit dat klanten in de toekomst hun portefeuilles met die van andere klanten op anonieme basis kunnen gaan vergelijken of dat beleggers kunnen zien wat populaire fondsen zijn onder de rest van het klantenbestand. “Als belegger heb je houvast nodig en wil je weten wat anderen doen.”

Prima ondersteuning
Goedkoop indexbeleggen vormt nieuwe concurrentie voor de beleggingsdiensten van private banken. Sommige klanten hebben besloten om – sinds zij de adviseur rechtstreeks moeten betalen – zelf te gaan beleggen bij prijsvechters als De Giro, die een stuk goedkoper zijn dan diensten van private banken. Toch maakt Van Luijk zich daar geen zorgen over. “De discussie gaat de laatste tijd veel over kosten maar ik geloof niet dat de klant dat als doorslaggevend ziet. Uiteindelijk gaat het toch vooral om het netto resultaat. Niet voor niets zijn hedgefunds, die hoge fees rekenen, nog steeds onverminderd populair. Als je zo goedkoop mogelijk wil beleggen, krijg je geen begeleiding of expertise. Bij ons ben je misschien wat duurder uit maar geniet je wel van online begeleiding en ondersteuning van een team van experts die onder andere de beste fondsen selecteren.”

Belangrijker dan hoe goedkoop een dienst wordt aangeboden, is volgens Van Luijk de transparantie waar voor je betaalt en wat je daarvoor terugkrijgt. “Keurig laten zien hoe de kosten zijn opgebouwd en vervolgens de klanten laten kiezen waar hij wel en waar hij niet voor wil betalen. Wil hij wel of niet uitgenodigd worden voor evenementen? Wil hij advies van een fysieke adviseur of alleen online? Is er behoefte aan andere private banking-diensten? Een beleggingsplatform zal succesvol worden als de klant mag kiezen en invloed kan uitoefenen op de kosten.”

De kosten

De tarieven van Evi Beheer variëren van 0,67% inclusief btw (inkomensgericht) tot en met 1,39% inclusief btw (offensief). Bij advies betaalt de klant 0,67% inclusief btw per jaar over het gemiddeld belegd vermogen.

IEXProfs Dossier Execution Only

 


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Lees meer

    Online magazine ETF's