Nieuws

Rentes kunnen nóg lager

Kapitaalmarktrentes hebben historische dieptepunten bereikt. Maar let op: ze kunnen nóg lager, volgens F&C.

Kapitaalmarktrentes hebben historische dieptepunten bereikt. Kunnen renterisico’s nog wel afgedekt worden met rentes die zo dicht bij de 0% bewegen? vraagt F&C Investments zich af in de nieuwste F&C Marktvisie

Boosdoeners van de huidige lage rentesituatie zijn onder andere de schuldencrisis, een “extreem ruim” monetair beleid, een kwakkelende economie, dalende inflatie en de vraag naar liquide risicovrije activa. Met rentes zo dicht bij 0% is een veelgehoorde opvatting dat rentes alleen nog omhoog kunnen. F&C voorziet inderdaad, net als de meeste marktpartijen, “iets hogere rentes” in de komende jaren. Onder meer wegens de aantrekkende wereldeconomie en een krapper beleid van de Amerikaanse Fed. “Maar”, stelt F&C, “het is goed om te beseffen dat 0% geen absolute ondergrens vormt.” En dat geldt zowel nominaal als reëel. 

Veiligheidspremie
Sinds 2010 hebben we namelijk ook negatieve rentes zien ontstaan in Europa. In januari van dat jaar bijvoorbeeld voor de tweejarige reële EUR swaprente. In augustus 2011 zagen we dat beeld ook voor de tweejarige Duitse staatsrente. Kort daarop volgden ook de nominale (staats)rentes, dit laatste alleen in het korte segment. Dieptepunten in het tweejaarssegment waren volgens F&C -0,44% (Zwitserland) en -1,46% (reële euro swaprente). 

Negatieve rentes zouden een aanwijzing kunnen zijn dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor liquiditeit en veiligheid tijdens een financiële crisis. Ook de complexe samenhang tussen nominale rentes, reële rentes en inflatieverwachtingen speelt een verklarende rol (zie daarvoor de gehele marktvisie). 

“Hoewel onwaarschijnlijk, zijn ook voor lange nominale rentes negatieve tarieven geen onmogelijkheid. Het optreden van deflatie, verder dalende inflatieverwachtingen voor de lange termijn in Europa of het thema vergrijzing dat op de voorgrond treedt, zouden mogelijke triggers kunnen zijn”, aldus F&C.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie