Ruben Munsterman is vier dagen in de week contentmanager van IEXProfs. Daarnaast werkt hij nog één dag in de week bij Follow the Money.

Nieuws

Gezocht: talenten in de fondswereld

Multi-asset solutions zijn de toekomst. Er zijn in de fondswereld echter weinig talenten die dit vak verstaan.

Fondsmanagers gaan op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen omdat de behoefte van klanten verandert. Dat blijkt uit onderzoek van Financial Times Remark, in opdracht van State Street, waarin 300 senior executives bij fondshuizen zijn gevraagd naar hun visie op de toekomst.

Drie kwart van de ondervraagden zegt dat veranderende eisen van klanten voor een fundamentele verschuiving gaan zorgen in hun algemene bedrijfsstrategie. Vooral multi-asset solutions wordt gezien als de toekomst. Bij veel fondshuizen ontbreekt het echter aan talent om deze veelzijdige vorm van beleggen goed toe te kunnen passen. 

“Verassend aan ons onderzoek vind ik dat 97% van bestuurders in de fondswereld verwacht dat zijn business de komende jaren groeit,” zegt Jörg Ambrosius, senior vice president van State Street, in een interview met IEXProfs. Ambrosius begeleidde het onderzoek Frontline Revolution: The New Battlegroud for Asset Managers. “Er zal inderdaad ruimte zijn voor groei. De rijken worden rijker. Daarnaast neemt het pensioenvermogen op veel plekken in de wereld toe en moeten burgers in toenemende mate zelf hun oude dag regelen. Maar er zullen minders winnaars dan voorheen zijn in de asset management sector.”  

Levensplanning
De belangrijkste uitdaging voor de toekomst zit volgens Ambrosius in het aanbieden van multi-asset solutions, waarbij een fondsmanager niet meer op traditionele wijze één beleggingscategorie volgt maar een combinatie van categorieën, stijlen, sectoren en regio's. Van de ondervraagden geeft 67% aan dat multi asset-solutions waarschijnlijk de belangrijkste bron van groei wordt.

Ambrosius legt uit: “Klanten stellen tegenwoordig specifieke eisen. Waar de belegger vroeger de opdracht gaf aan zijn fondsmanager om een benchmark te verslaan, daar vraagt hij nu om een op maat gemaakt levensplan, waarbij rekening wordt gehouden met lange termijnzaken als een huis kopen of het bekostigen van de studie van de kinderen.”

Niet alleen particuliere beleggers, ook de institutionele vragen om multi asset solutions. “Pensioenfondsen en verzekeraars hebben ook te maken met verschillende momenten van premiebetalingen- en uitkeringen. Om dat soepel te laten verlopen is een goede planning nodig.”

Fondsmanagers die een levensplanning maken? Is dat eigenlijk niet wat een vermogensbeheerder hoort te doen? “Ik denk inderdaad dat  vermogensbeheer en fondsbeheer steeds meer convergeert”, aldus Ambrosius. Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) heeft deze afdelingen bijvoorbeeld bij elkaar gebracht, zoals de naam al laat doorschemeren.

War for talent
Het implementeren van multi asset-strategieën is echter zo makkelijk niet. Bijna driekwart denkt dat er maar weinig actieve managers in staat zijn om meervoudige oplossingen te bieden. De meerderheid (63%) noemt een gebrek aan interne expertise het grootste obstakel. “Multi-asset is de toekomst, maar niet veel spelers zijn er klaar voor. Omdat niet veel instellingen een op maat gemaakte benchmark kunnen maken en leveren, is er op het moment een “war for talent” gaande, vertelt de vice president van State Street. “Er is echt een tekort aan talent. De industrie heeft mensen nodig die zowel met de klant kunnen praten als de uiteindelijke producten in elkaar kunnen zetten”.

Voor de grotere spelers is het makkelijker om Multi asset solutions aan te bieden, omdat deze veel expertise al in hun hebben. BlackRock is bijvoorbeeld een van de weinigen die echt alles in huis heeft.

Regeltjes, procedures
Niet alleen het gebrek aan talent zit in de weg. Meer dan vier van de vijf ondervraagden (85%) zegt ook dat regelgeving een barrière vormt voor verdere uitbreiding. Er worden veel nieuwe regels ingevoerd.

De uitdijende regelgeving betekent een voorsprong voor de grote partijen, die beter in staat zijn om de zware compliance kosten te dragen. Een middelgrote partij heeft vaak niet de middelen om naar  een ander land of ander segment uit te breiden. “Bijvoorbeeld de AIFMD (alternative investment fund managers directive). Dat is misschien een Europese richtlijn, maar wordt op nationaal niveau overal in Europa weer anders geïmplementeerd. Er is geen één Europa.”

Het vereist investeringen om de zwaardere regeldruk aan te kunnen en tegelijkertijd de expertise te hebben om klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden. "Wanneer je veel tijd kwijt bent aan compliance, betekent het dat je minder tijd heb om innovatieve producten te bedenken," vertelt Ambrosius.

Groten worden groter
Om toch de zware regeldruk te kunnen dragen, verwacht men een consolidatieslag. Een kwart van de fondsmanagers voorziet in de komende twaalf maanden een mogelijke acquisitie van een andere partij. “Ik denk dat op den duur middelgrote partijen in een moeilijke positie terecht zullen komen. Zij zijn niet groot genoeg om de hoge kosten te kunnen dragen en om de concurrentie aan te gaan met de grote spelers, maar ook niet klein genoeg om flexibel te zijn. Er zal nog wel ruimte zijn voor kleine nichepartijen,” aldus Ambrosius.

Tot slot verandert pok op technologisch gebied de behoefte van de klant. “De jongere generatie koopt beleggingsproducten via online platforms. Dat zorgt voor meer transparantie, omdat alles in een muisklik met elkaar te vergelijken is. Alles wordt open. Misschien komt er straks wel een soort Amazon voor fondsen. De vraag die dan volgt is: wat zullen dan de wet- en regelgevingsrestricties zijn”. Het internet biedt kansen, maar brengt dus ook weer meer vraagstukken op het gebied van compliance met zich mee.

Het wordt de komende tijd een uitdagende periode voor fondsmanagers. “De belegger eist meer, de toezichthouder eist meer. Dat zorgt voor moordende concurrentie. De toekomst zal bestaan uit winnaars, die proportioneel veel marktaandeel zullen veroveren en uit verliezers, voor wie het een kwestie van overleven wordt.”


Ruben Munsterman is redacteur bij IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van Rubens actuele beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen