Nieuws

Als aandelen ... dan ... obligaties

Wat is nu de relatie tussen aandelen en obligaties? Het antwoord is niet zo zwartwit, maar afhankelijk van de context.

Wat is nu de relatie tussen aandelen en obligaties? Het antwoord is niet zo zwartwit, maar afhankelijk van de context, stelt Josh Brown op The Reformed Broker. De verhouding wijzigt continue. Dat maakt het toepassen van een macrostrategie lucratief voor fondsbeheerders, als ze het bij het juiste eind hebben.

Ben Carlson kijkt naar de prestaties per decennium, teruggaand tot in 1930. Het samenspel tussen twee beleggingscategorieën is altijd aan verandering onderhevig en ontwikkelt zich afhankelijk van de economische en investeringscyclus. Omdat geen cyclus gelijk is aan de andere blijft beleggen zo interessant, vindt Carlson. Onderstaande tabel toont de verschillende prestaties per categorie gedurende vele decennia.

Volgens Brown zijn markten een complex dynamisch systeem met miljoenen variabelen. Men is niet in staat om de impact van allerlei belangrijke variabelen juist te wegen, noch werken deze elke keer op dezelfde manier uit. Het lijkt wat op een scheikundig experiment, waarbij de wetten van Newton willekeurig veranderen zonder waarschuwing vooraf.

Geen twee cycli zijn gelijk aan elkaar. Daarom is portefeuillebeheer iets anders dan het opbouwen van een motorfiets - om maar een vergelijking te noemen. Het heeft meer weg van het rijden op een compleet onbekende route, niet wetend wat er op ons afkomt. Pas daarom op voor mensen met simplistische antwoorden, waarschuwt Brown. 

De historische relatie tussen aandelen en obligaties is gevarieerd. De toekomstige relatie zal dus ook niet consistent zijn en staren beleggers vooruit in het grote onbekende, mijmert Brown.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022