Nieuws

Volatiliteit sterft uit

Volatiliteit lijkt uit te sterven, maar pas op voor een wederopstanding als er een onverwachte renteverhoging komt.

Mei was opnieuw een positieve maand voor zowel aandelen als obligaties. De S&P500 bereikte nieuwe hoogten, terwijl de 10-jaars Treasuries daalden tot 2,4%. Aberdeen Asset Management merkt in feite weinig verandering in de economische ontwikkelingen, de cijfers blijven een gemengd beeld afgeven, zo schrijft de vermogensbeheerder in een nieuwe Global Investment Outlook.

De wereldeconomie en de financiële markten blijven in de greep van de centrale banken, wat weer duidelijk bleek uit de verruimende maatregelen die de ECB deze maand nam en de reactie daarop in de markten. 

Aberdeen concludeert uit de kracht van de obligatiemarkten, dat beleggers pas een normalisatie van de rente verwachten op lange termijn. De fixed income markten prijzen een langdurig lage rente in. Het maakt dat beleggers koortsachtig op zoek zijn naar inkomen, wat ondermeer blijkt uit de grote belangstelling voor beursintroducties en de sterke vraag naar junkbonds.

Dat de markten in de greep van de centrale banken zijn, blijkt ook uit de extreem lage volatiliteit. Er zijn zelfs marktcommentatoren die spreken over het uitsterven van volatiliteit. Het duidt op een gelatenheid bij beleggers. Maar pas op voor een wederopstanding, als er een onverwachte rentestap komt. Dat ziet Aberdeen als belangrijkste risico. Mocht de inflatie pieken, of het BBP sneller groeien dan verwacht, en de centrale banken versneld met een rentestap komen, dan voorziet de vermogensbeheerder een pijnlijke correctie in de assetprijzen, met name bij obligaties. Aberdeen is meer bezorgd over de gevolgen voor fixed income dan voor aandelen.

Als de vermogensbeheerder naar regio’s kijkt, dan is Japan nog de enige aandelenmarkt die aantrekkelijk gewaardeerd lijkt. Japanse aandelen noteren onder de tienjarig gemiddelde price-to-book value en koerswinstverhouding.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie