Nieuws

Jonge belegger veel conservatiever

Jongeren zijn conservatieve beleggers. Dat komt door een gebrek aan vertrouwen in traditioneel beleggingsadvies.

Jongeren zijn opmerkelijk conservatief als het om beleggen gaat. Dat komt niet alleen door een gebrek aan vertrouwen in de aandelenmarkt, maar vooral in de traditionele wijze van beleggingsadvies. De nieuwe op software gebaseerde startups zouden daar verandering in moeten brengen, aldus een artikel op de website Buzzfeed.com.  

De eerste financiële crisis waar deze groep – de zogeheten Millennials – vijf jaar terug getuige van was, bevestigde hun toch al bestaande twijfels over Wall Street en de financiële dienstverleners. Hoewel jongeren volgens de standaardadviezen nu juist meer risico’s zouden moeten nemen door te beleggen in aandelen, houden ze in plaats daarvan veel meer geld in cash. 

Uit een onderzoek van de Zwitserse bank UBS blijkt dat mensen tussen de 21 en 36 jaar, met twee recessies vers in het geheugen, opmerkelijk financieel conservatief zijn. 70% van de respondenten omschreef zijn of haar risicotolerantie als gematigd, conservatief of enigszins conservatief. Zo’n 28% van de jongeren gaf aan dat langetermijnbeleggen een van de drie belangrijkste succesfactoren voor beleggen is, tegenover 52% van de rest van de bevolking. En slechts 12% van de millennials zou onmiddellijk investeren in de markten als zij extra geld kregen, vergeleken met 33% van de rest van de bevolking. 

Dat is ook te zien aan de populariteit van aandelen. Maakten aandelen in 1990 nog ruim de helft uit van de totale marktportefeuille, in 2012 was dat gedaald tot ruim 36%, aldus een publicatie in de Financial Analysts Journal. Dit conservatieve beleid is overigens onafhankelijk van hoeveel geld deze jonge beleggers te besteden hebben. Het managen van vermogen is niet hun prioriteit of een doel op zich; hun passie krijgt de volle aandacht, aldus de CEO van Wealthfront.

Verbetering zou kunnen komen van de op software gebaseerde financiële advies-startups die inmiddels in de VS zijn ontstaan, zoals Betterment en Wealthfront, en die we voorzichtig naar Europa zien overwaaien. Die Amerikaanse bedrijven zagen hun vermogen onder beheer sinds 2010 flink groeien. Hun motto is:

  • software slaapt niet
  • software gaat niet op vakantie
  • software vertelt niet het een aan klant A en het ander aan klant B
  • software heeft er geen belang bij een bepaald aandeel te promoten

Het speelt in op de inmiddels wijdverbreide wetenschappelijke opvatting dat het erg onwaarschijnlijk is dat mensen door eenvoudige, individuele beleggingen over een langere periode beter presteren dan benchmarks. 

Dat idee spreekt met name de jongere generatie aan. De gemiddelde leeftijd van de cliënten van Betterment en Wealthfront ligt rond de 35 jaar – al zullen deze bedrijven nooit zeggen dat ze zich puur en alleen op jongeren richten. Zij zien zichzelf als de “beste oplossing voor iedereen met een vermogen tussen de 10.000 en 10 miljoen dollar”, in de woorden van Jon Stein, de 34-jarige oprichter van Betterment.

Of de startups daadwerkelijk succesvol zullen zijn, moet nog blijken. Door hun lage percentage aan fees (denk aan 0,15% tot 0,35%) moeten zij wel een aanzienlijk klantenbestand binnenhalen om winstgevend te worden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie