Nieuws

Grote Rotatie komt nu echt op gang

Peiling van Allianz Global Investors lijkt er op te wijzen dat de Grote Trek uit obligaties dit jaar toch echt begint.

Kent u die grap van de Grote Rotatie? Hij roteerde niet.

Al een kleine twee jaar wordt er gesproken over de Grote Rotatie, een massale vlucht uit obligaties naar aandelen, aangejaagd door het feit dat de rente gaat oplopen en de vruchtbare obligatie-akker na dertig jaar wel is kaal gegraasd. Maar die Grote Rotatie, die komt er maar niet.

Met name de eerste twee maanden van dit jaar werden we verrast door een forse instroom in obligatieproducten. Maar als we de Global Risk monitor van Allianz GI mogen geloven - een rondvraag onder institutionele beleggers - dan gaat het nu toch echt gebeuren. 

30% van de ondervraagden zegt de komende twaalf maanden meer in internationale aandelen te beleggen (tegen 6% die zegt te gaan minderen). Een zelfde beeld is te zien bij aandelen uit opkomende markten: 21% wil er meer in gaan beleggen, 8% zegt (verder) af te bouwen.

Volgens Elizabeth Corley, CEO van Allianz GI maken institutionele spelers nu echt werk van een meer risicovolle positionering. Ze worden daartoe gedwongen door de lage rente en aangemoedigd door de aantrekkende wereldeconomie. Staatsobligaties worden afgebouwd en ingeruild voor enerzijds aandelen, anderzijds alternatives.

Liefst 62% van de deelnemers aan het onderzoek denkt in die laatste categorie een goed substituut voor obligaties te vinden. Vastgoed (18%), private equity (15%) en hedgefondsen (12%) worden daarbij het vaakst genoemd. Wel zien ze daarbij één groot obstakel: de moeilijkheid om risico's goed te meten.

Rente- of staartrisico
Meer dan de helft van de respondenten (57%) gelooft dat renterisico’s de komende twaalf maanden een sterke of aanzienlijke dreiging vormen voor hun portefeuille – de grootste zorg van allemaal. Om deze risico’s te managen zegt 65% van de respondenten duration management in te zetten, 59% diversificatie en 53% dynamische activa-allocatie.

Tail risks (ofwel staartrisico’s) werden in de vorige Risk Monitor nog genoemd als de grootste zorg, maar zijn nu gezakt naar de vierde plek en 31% noemt het een ernstige of aanzienlijke dreiging. Zeven van iedere tien respondenten stellen dat ze de afgelopen jaren de analyse van staartrisico’s hebben verbeterd en 60% heeft een budget binnen het risicobeheer om dit soort risico’s te managen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie