Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

Topfonds gezocht: Theo Nijssen

“We geloven niet in themafondsen. Zodra een thema als thema wordt erkend, is de top van die trend alweer in zicht”

Het is weer de tijd van het seizoen waarin topfondsen links en rechts worden gelauwerd. Maar wat maakt een fonds tot een topfonds? En hoe vind je die fondsen? Experts Dirk-Jan Schuiten, Jeroen Vetter, Jasper Haak en Theo Nijssen geven hun visie.

Theo Nijssen
Director Multi Management Kempen Capital Management

Topfonds
Wat maakt een fonds tot een topfonds?

“Een ervaren en gespecialiseerd team. En een goede focus, waarbij we een voorkeur hebben voor boutiques en voor beheerteams boven star-managers. Het gaat vooral om de mensen achter een fonds, onze screening is in eerste instantie – en voor meer dan 80% – kwalitatief, niet kwantitatief. Daarnaast is het een pre als de beheerders in het eigen fonds beleggen of mede-eigenaar van de firma zijn. Het is ook van belang dat de beheerders meerdere cycli hebben meegemaakt, de ups en downs van de markt ervaren hebben.”

Theo Nijssen

Goedgekeurd
Kempen werkt met een geconcentreerde approved list. Waarom?

“We hebben zo’n veertig namen op die lijst. Dat stelt ons in staat een diepere due diligence en monitoring te doen. We kunnen de beheerders daardoor ook goed doorzagen over de bedrijven in hun portefeuille. Van belang vinden wij ook dat de door ons goedgekeurde fondsen koers houden, ook als de strategie tijdelijk door de markt niet beloond wordt.”

Scherpte
Wat zijn de grootste uitdagingen bij fondsselectie?

“Selecteren op historische rendementen blijft de belangrijkste valkuil. Maar daarnaast is het ook makkelijk de bekende mainstream fondsen op te nemen, terwijl kleine en meer gespecialiseerde, onbekende fondsen (en fondshuizen) soms beter in staat blijken aantrekkelijke rendementen te behalen. We geloven ook niet in themafondsen – het snoepje van de maand. Zodra een thema als thema wordt erkend, is de top van die trend alweer in zicht. Belangrijk is verder het oppassen voor gemakzucht bij fondsbeheerders. Succes kan de drive wegnemen. Het is belangrijk dat het beheerteam scherp blijft, niet risico’s gaat afbouwen omdat er teveel te verliezen valt of het fonds uit commercieel oogpunt te groot laat groeien. ”

Omvang en transparantie
Hoe belangrijk is de cultuur binnen een fondshuis?

“Iedereen weet dat een fonds niet te groot moet worden, maar te klein is ook niet goed. Als een fonds te klein wordt, kan het moeilijk worden voldoende analisten erop te zetten of kan de focus van het huis verschuiven naar andere fondsen. We volgen daarom het vermogen onder beheer, maar ook andere factoren, zoals de actieve bets, de verdeling tussen largecaps en smallcaps. We houden niet van style drift. Als er een fondsbeheerder vertrekt, zitten we er bovenop om te horen hoe dat verlies wordt opgevangen. Je hebt mooie systemen voor portefeuille- en risicobeheer en dergelijke maar uiteindelijk draait het allemaal om de mensen en hoe die samenwerken. Staan alle neuzen nog dezelfde richting op als de fondsstrategie door de markt op de proef gesteld wordt?”


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen