Nieuws

Henderson: vermijd zwakke banken

VS en VK versus EU: de balanssanering scheidt kaf en koren onder banken. Henderson gidst beleggers door dit mijnenveld.

De voortdurende balanssanering van de banken dwingt beleggers nieuwe keuzes te maken. Zo geven banken bijna geen "gewone" obligaties meer uit, maar alleen nog schuldpapier dat meetelt voor de sterkere kapitaalbuffers (grafiek 1) die de toezichthouders eisen. Verder tekent zich een waterscheiding af, vooral tussen enerzijds de VS en het VK en anderzijds continentaal Europa, tussen banken die wel en niet goed op streek zijn met hun buffervorming. 

Chris Bullock van Henderson Global Investors maakt de balans op van de bankensanering. Amerikaanse en Britse banken lopen ver voor op de continentaal-Europese. Eind 2012 hadden de totale bezittingen van alle Europese banken nog altijd drie keer de omvang van het Europese bbp. In Japan is die verhouding twee op één en in de VS zelfs één op één. Dat blijkt uit cijfers die de ECB publiceerde in november en die lopen tot en met eind 2012. 

 

 

Om deze hogere buffers te bereiken, verkopen banken zoveel mogelijk activiteiten met een hoog risico, en geven zij nieuwe typen schuldpapier uit. Banken geven nog maar zo weinig traditionele obligaties uit, dat de gehele Europese markt voor nieuwe obligatie-emissies de laatste tijd krimpt (grafiek 2). Bullock drukt beleggers op het hart weg te blijven van banken die het slecht doen in de ECB-stresstests, zoals de Duitse Landesbanken. 

 

 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen