Nieuws

Geldgroei eurozone nihil

De geldgroei in de eurozone is in december gekrompen tot 1% op jaarbasis, in november bedroeg de aanwas nog 1,5%.

De geldgroei in de eurozone is in december gekrompen tot 1% op jaarbasis, in november bedroeg de aanwas nog 1,5%. Alleen in de nadagen van de  financiële crisis in 2009 was de geldgroei een keer eerder zo mager, schrijft Standard Life Investments. Het zal de ECB veel te denken geven in hun vergadering van deze week. 

Het cijfer weerspiegelt enerzijds de zwakke kredietbehoefte van bedrijven en particulieren. Anderzijds weerspiegelt het de lage inflatie. De geldgroei is een graadmeter voor de ECB voor de prijsontwikkeling en het zal de discussie over dreigende deflatie versterken, denkt SLI.

Particulieren lossen hun schulden af en de kredietverlening aan bedrijven door financiële instellingen is met 3 miljard euro gedaald. Een maand eerder nam de kredietverlening al met 14 miljard euro af. Huishoudens vroegen 4 miljard euro minder. SLI wijt dit deels aan de schoonmaakactie van banken van hun balansen, vooruitlopend op de Asset Quality Review van de ECB. 

Maar het legt tegelijkertijd bloot hoe krap de kredietverstrekking in de eurozone is. SLI wijst erop dat sinds 2007 de kredietverstrekking in nog geen enkel kwartaal gegroeid is. De vraag naar kredieten is weliswaar ook lager. SLI voorspelt een aantrekkende vraag naar bedrijfsleningen en hypotheken in het huidige kwartaal. Maar banken zullen hun kredietvoorwaarden niet oprekken.

SLI ziet in de krappe geldgroei een parallel met Japan, in de jaren na de crisis. Het toont aan hoe kwetsbaar de eurozone is voor een deflatoire spiraal. Dat gevaar wordt acuut als de groei een shock zou krijgen, zoals Japan overkwam door de Azië-crisis.

Standard Life Investments verwacht niet dat de ECB deze week tot actie besluit, daarvoor is het nog te vroeg. Lage inflatie aan het begin van een nieuw jaar is geen uitzondering en er zijn indicatoren die op aantrekkende economische activiteit duiden. Mocht de trend  van lage inflatie aanhouden, iets wat SLI wel verwacht, dan is verruiming van het monetair beleid waarschijnlijk. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's