Nieuws

Chinese reserves stromen vol

De kredietgroei in China neemt af, terwijl buitenlandse reserves explosief toenemen, blijkt uit cijfers over december.

De kredietgroei in China neemt af, terwijl de buitenlandse reserves explosief toenemen, zo blijkt uit de gepubliceerde cijfers over december. De overheid doet er alles aan om financiële risico’s in te dammen, meent Bloomberg. De afname van de kredietgroei weerspiegelt de lagere economische groei in de tweede economie ter wereld, die zich in een hervormingsproces bevindt.

Volgens Yao Wei (Société Générale) intervenieert de centrale bank van China op grote schaal. Er is blijkbaar een grote opwaartse druk op de yuan. Dit concludeert de econoom uit de sterke stijging van de buitenlandse reserves van China met 157 miljard dollar tot 3,82 biljoen.

De buitenlandse reserves zijn het afgelopen jaar met 508 miljard dollar gegroeid. Het streven van de beleidsmakers is om de interventies te beëindigen op de valutamarkt en de bandbreedte van de yuan te verruimen.

De geldgroei bedroeg 13,2% ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de People’s Bank of China zal het monetaire beleid dit jaar niet te ruim, noch te krap zijn. De cijfers laten zien dat de centrale bank dichtbij de doelstelling is om de kredietgroei op 13% te brengen. De overheid zet in op regulering van de schaduwbanken en de interbancaire leenmarkt.

Omslag in de economie
De Chinese aandelenmarkt daalde 0,2% en de yuan met 0,08% na bekendmaking van de cijfers. De afname in nieuwe kredieten onderstreept de bereidheid van de beleidsmakers om een lagere economische groei te accepteren ten gunste van een omslag naar een consumptie-gedreven economie.

China kampt met  een zeer hoge instroom van kapitaal, stelt Wang Tao, econoom bij UBS. Chinese bedrijven hebben hun financiering vanuit het buitenland verhoogd en profiteren van de lage rente en de aanhoudende stijging van de yuan maakt het nog aantrekkelijker.

De verwachting is dat China's buitenlandse valutareserves in 2014 blijven stijgen, evenals de wisselkoers van de yuan ten opzichte van de dollar. China bezit momenteel voor 1,3 biljoen dollar aan Treasuries. Het beleid van krappere liquiditeit werpt zijn vruchten af , meent Dariusz Kowalczyk, econoom bij Credit Agtricole. Een vertraging in kapitaalbestedingen en groei zal volgens hem niet overdreven dramatisch zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen