Nieuws

Geen lange termijn bij commodities

Voor een strategische positie hoeft men niet meer bij grondstoffen te zijn. Ze zijn volatiel en bieden lage rendementen.

Vuistregel bij beleggen is dat je geen onnodig risico aan moet gaan. Mark Haefele en Chris Wright, beide werkzaam voor UBS Wealth Management, vinden het onbegrijpelijk dat sommige beleggers nog altijd posities innemen in grondstoffen met een tijdshorizon van vijf jaar of meer.

Ze doen dat waarschijnlijk in de veronderstelling dat grondstoffen een hedge bieden tegen inflatie en spreiding aanbrengen in de portefeuille. Onderzoek van de vermogensbeheerder wijst echter uit dat deze gedachten niet (meer) opgaan bij langetermijnposities in grondstoffen.

Op FT Alphaville zetten zij de argumenten op een rij:

  1. De correlatie tussen grondstoffen en andere assets is enorm toegenomen.
  2. De prijsbewegingen van individuele grondstoffen laten ook een hoge mate van correlatie zien met de belangrijkste andere beleggingscategorieën. De afgelopen jaren beweegt goud meer in lijn met aandelen en Treasuries.
  3. Na het loslaten van de gouden standaard zijn grondstoffen niet langer een goede hedge tegen inflatie. Ze leverden waarde in. Pas met de stijgende vraag uit de opkomende markten werd wat achterstand ingelopen.
  4. Goudbeleggers zullen 2013 niet snel vergeten. Het edelmetaal verloor de positie als veilige haven. In korte tijd kelderde de goudprijs. Een asset met zo’n volatiliteit kan geen veilige haven heten.
  5. De outlook voor grondstoffen is onzeker. Ruime monetaire politiek en angst voor inflatie hebben de vraag naar grondstoffen opgedreven. Verkrapping heeft op twee manieren invloed hierop:
    • Grondstoffen bieden geen inkomen. Als de rente stijgt, worden grondstoffen minder aantrekkelijk.
    • De sterke vraag heeft geleid tot investeringen in het aanbod. Er lijkt nu een overschot in het aanbod te zijn, wat zorgt voor prijsdruk. Groei in de opkomende markten valt lager uit, daarmee ook de vraag naar grondstoffen. Beleggers moeten de prijs betalen voor de fysieke opslag van de grondstof, of de kosten betalen voor het doorrollen van een future. Dat knaagt aan het rendement.

De twee specialisten van UBS Wealth Management kunnen commodities niet langer zien als een langetermijnbelegging die goed is voor je portefeuille. De financiële modellen van de vermogensbeheerder wijzen uit dat commodities de komende vijf jaar net zo volatiel zijn als aandelen, met lage rendementen.

Dit geeft deze assets een risico-aangepast rendement dat lager ligt dan bij andere beleggingscategorieën. Voor een strategische positie hoeft men niet meer bij grondstoffen te zijn, schrijven beide heren op FT Alphaville.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie