Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

Olie- en goudrally voor de boeg

Schroders Commodity heeft een moeilijk jaar, maar positioneert zich voor stijgingen van olie en goud in komende jaren.

Schroders AS Commodity is één van de fondsen die het rendement van de IEX Fonds 40 drukt, dit jaar. Logisch, want grondstoffen zijn dit jaar niet echt het beste jongetje van de klas. Het fonds belegt bijna uitsluitend in futurecontracten. Alleen als een grondstof, zoals bijvoorbeeld uranium, niet via termijncontracten te bespelen is, wordt soms via aandelen van bedrijven posiite ingenomen.

Vanzelfsprekend is het positioneren op de curve van belang bij zo'n fonds, omdat de doorrolkosten van de contracten anders te veel van het rendement opeten. De eerste vijf jaar van het fonds, gelanceerd in 2005, waren zonder meer goed, met enkele jaren waarin het de benchmark ver achter zich wist te laten. De laatste vier jaar is sprake van een performance die min of meer in lijn is met de index. Dit jaar is er zelfs een significante underperformance van rond de 3%.

Sinds inceptie is er nog altijd een meer dan acceptabele outperformance, maar de laatste vier jaar droegen daar niet aan bij. Dat heeft alles te maken met veranderde dynamiek op de financiële markten. Product manager Matthew Michael stelt dat het fonds in de beginjaren veel meer kon profiteren van de fundamentals van grondstoffen. De honger van China naar industriële materialen zorgden ervoor dat die veel beter presteerden dan andere grondstoffen. Een overweging daarvan zorgde al snel dat de index in de achteruitkijkspiegel verdween. 

De laatste jaren is het veel meer sentiment dat de toon van de muziek bepaalt. Net als bij aandelen liep de onderlinge correlatie binnen de grondstoffenmarkt snel op. Alles bewoog keurig tegelijk omhoog en omlaag. Het behalen van een outperformance bleek daardoor niet haalbaar. Dit jaar stevent het fonds zelfs af op misschien wel zijn grootste underperformance. Maar het tij staat op punt van keren, denkt Michael.

Volgens de Brit zijn drie facetten cruciaal bij het handelen in grondstoffutures:

  • actief beheer (en dan met name het omzeilen van zepers zoals natural gas, de afgelopen jaren)
  • de behendigheid om je goed te positioneren op de curve (beperken van doorrolkosten)
  • de kunst om cashposities op de juiste momenten aan te houden 

Goud en olie
De onderlinge correlatie neemt af en dat biedt kansen voor het fonds. Daarbij wordt met name voorgesorteerd op een flinke bijdrage van energie (lees: olie) en edelmetalen (Lees: goud en met name zilver). Het olieverhaal is in een enkele grafiek te onderbouwen. Er is een bodem in de prijzen vanwege de productiekosten die nu rond de 80 dollar liggen. Ondertussen blijft de vraag uit de ontwikkelde wereld op peil (ondanks een aaneenschakeling van recessies) terwijl die uit opkomende markten sterk oploopt.

"Een lagere groei in China zorgt wellicht voor minder vraag naar ijzererts en koper, maar niet naar brandstof. Er zijn zoveel meer auto's nu en die blijven rijden." 

Nog veel meer overtuigd is Michael van de opwaartse potentie van goud. Zijn verhaal is ook duidelijk, al heeft hij er in dit geval zes grafieken voor nodig om de parallellen met de 197-1980 te trekken. Als de geschiedenis zich herhaalt, staat goud over drie jaar zo rond de 8.000 dollar. De goudbullmarkt bestond toen uit drie fases:

  • enorme rally (einde Bretton Woods),
  • flinke correctie (presidentwissel + inflatie) en
  • deel twee van de rally (nieuwe Fed-president die de recessie bestrijdt met de geldprintmachine):

 

Natuurlijk zijn toen en nu niet geheel vergelijbaar, maar de de eerste twee fases zijn in elk geval qua grafiek redelijk identiek. En ook de onderliggende fundamentals laten zich met enige goede wil prima vergelijken. Het wachten is nu op de derde fase met een verzesvoudiging van de goudprijs.

 

 

 


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie