Nieuws

Zwarte wolken boven Duitsland

Op korte termijn ziet het er in Duitsland niet slecht uit, maar BNP Paribas signaleert structurele problemen.

De situatie in Duitsland ziet er niet slecht uit en Angela Merkel bevindt zich in een comfortabele positie. Het land heeft de economische malaise die Europa in haar greep had aardig weten te weerstaan. Desondanks ziet BNP Paribas donkere wolken aan de horizon opdoemen. 

Duitsland zal moeten investeren in R&D, technische vooruitgang en onderwijs, schrijft  Caroline Newhouse in de maandelijkse Conjoncture. Zonder die investeringen zal het volgens haar moeilijk zijn om de potentie waar te maken. De bedrijfsinvesteringen zijn de afgelopen twintig jaar bijvoorbeeld afgenomen van 24% bbp in 1991 tot 17% in 2012.

Duitsland moet rekening gaan houden met de uitdagingen van de 21e eeuw. Newhouse verwacht wel dat de investeringen langzaam weer zullen stijgen nu een herstel plaatsvindt. Export is altijd een belangrijk onderdeel van de economie geweest. Er vindt een verschuiving plaats van handel binnen de EU naar handel met opkomende landen in met name Oost-Europa en Azië. Recentelijk blijft de export in zijn geheel echter wat achter.

Groeipotentieel
Newhouse vraagt daarom af of een herbalancering plaatsvindt waarbij consumptie en investeringen weer meer plaats gaan innemen. Hogere lonen zouden net op tijd kunnen komen om inkomens en daarmee ook de uitgaven een boost te geven. Schattingen van het IMF laten echter zien dat het groeipotentieel op de lange termijn met 1,25% veel lager ligt dan het gemiddelde voor Oeso-landen (2%).

BNP Paribas legt deze lagere groei uit met de demografische ontwikkelingen; vergrijzing en een kleinere werkzame bevolking. Schattingen wijzen uit dat het aantal inwoners in 2050 op 60 miljoen kan staan, vergeleken met 82 miljoen nu. Duitsland wil deze problemen het hoofd bieden door professionals uit het buitenland aan te trekken. Daarin lijkt het succesvol te zijn, maar volgens BNP Paribas kan dat ook komen doordat veel jongeren uit de periferie nu elders naar een baan uitkijken. Naast de demografische problemen zal Duitsland ook de productiviteit moeten verbeteren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie