Nieuws

Pijnlijke les TIPS-houders

Het was ‘a perfect storm’ van niet-waarschijnlijke dingen die de TIPS (Treasuries met inflatiedekking) heeft getroffen.

Houders van TIPS – Treasuries met inflatiedekking – kregen dit jaar een pijnlijke les te verteren: houd niet alleen voor ogen hoe een belegging zal presteren in waarschijnlijke scenario’s, maar ook in onwaarschijnlijke. Een les die ook andere beleggers (helaas) zullen herkennen.

Normaal gesproken is inflatie de aartsvijand van vastrentende beleggingen en kunnen TIPS wat van die geleden schade compenseren door obligatiehouders meer te betalen als de inflatie stijgt. In 2009 schetste The Wall Street Journal in een column twee scenario’s waarbij TIPS tot significante verliezen zouden kunnen leiden: bij een extreme stijging van de inflatie of in het geval van een stijgende rente bij een dalende inflatie. Dit jaar bracht volgens de Amerikaanse zakenkrant een variatie op dat tweede scenario: de rentes stegen terwijl de inflatieverwachtingen daalden. 

Een probleem van veel TIPS-fondsen is dat zij een langere looptijd hebben dan andere obligatietypen. Dat maakt TIPS kwetsbaarder voor veranderingen in de rente. De gemiddelde looptijd van TIPS is volgens Morningstar 6,5 jaar en dat betekent dat als alle andere factoren onveranderd blijven, een eenpuntstijging van de rente een verlies van 6,5% op de waarde van de portefeuille tot gevolg heeft. Andere obligaties hebben een gemiddelde looptijd van vijf jaar.

Daarnaast zijn TIPS gevoelig voor acties van de Fed, maar ook voor gevreesde acties van de Amerikaanse centrale bank. De daling in TIPS werd nog eens vergroot doordat hedgefondsen grote partijen van de hand deden die ze met geleend geld hadden gekocht.

Kortom, zegt een directeur van Pimco, het was ‘a perfect storm’ van niet-waarschijnlijke dingen die de TIPS het afgelopen kwartaal heeft getroffen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022