Nieuws

Dividendaandelen harder geraakt

Een rentestijging raakt dividendaandelen, defensieve sectoren en large caps zwaarder dan andere categorieën.

Een stijgende rente raakt dividendaandelen. Morningstar ziet zelfs het risico dat deze aandelen, samen met defensieve sectoren en large caps, zwaarder getroffen worden dan andere categorieën. Stijgende rente is slecht voor obligaties en aandelen. Bij obligaties kun je het risico nog beperken door te schuiven met de looptijd en over te stappen op kortlopend schuldpapier. Bij aandelen ligt het complexer.

Morningstar zet de prestaties van diverse dividendaandelen op een rij en analyseert hoe ze reageren op wijzigingen in het rentetarief:

Vervolgens heeft de onderzoeker van Morningstar een regressie-analyse toegepast, waarbij de risicopremie en veranderingen in de tienjaarsrente als variabelen genomen werden. Op die manier toont onderstaande tabel aan in hoeverre veranderingen in het rentetarief de prestaties van een portefeuille beïnvloeden. Een positief getal geeft aan dat de portefeuille in dezelfde richting beweegt als de variabele, een negatief getal een omgekeerde beweging. Hoe hoger het getal des te sterker de relatie. De uitkomst komt overeen met eerdere bevindingen. Aandelen die geen dividend of weinig dividend uitkeren, bewegen sterker met de rente mee terwijl hoogrenderende aandelen in tegenovergestelde richting bewegen.

De verklaring lijkt te zijn dat bij een rentedaling beleggers naar hoogrenderend schuldpapier bewegen en bij een rentestijging juist naar vastrentende waarden. Morningstar denkt echter dat dat maar een deel van het verhaal is. Dividendaandelen hebben daarnaast een stabielere kasstroom dan ondernemingen die geen dividend uitkeren. De kasstroom is dus minder gevoelig voor de gezondheid van de economie en voor rentetarieven dan bij ondernemingen die geen dividend uitkeren.

Die stabiele kasstroom levert ook voordeel op als de rentes dalen. In dat geval moeten defensieve sectoren minder goed presteren als de rente stijgt en het beter doen bij dalende rente. En Morningstar ontdekte inderdaad die beweging, zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Het lijkt erop dat ondernemingen waarbij de kasstroom gevoeliger is voor de economische gezondheid beter presteren bij stijgende rentes en achterblijven bij dalende rentetarieven. Dat kan verklaren waarom small caps minder gevoelig zijn voor het rentebeleid dan large caps. Uit onderstaande tabel blijkt dat de kleine fondsen het beter doen bij rentestijgingen, maar achterbleven bij dalende rente. Small caps bewegen in dezelfde richting als de rente. Zij zijn minder goed gepositioneerd om recessies op te vangen dan de grote spelers in het veld.

Matigheid is deugd
Morningstar waarschuwt om niet alleen maar het renterisico af te dekken. Je moet daarom maar niet grofweg afscheid nemen van dividendaandelen, defensieve sectoren en large caps als de rente gaat dalen. Het zijn juist vaak kwalitatieve ondernemingen die over een complete marktcyclus minder volatiel zijn.

Het kan zijn dat je nu volatielere dividendloze aandelen verzamelt om kortetermijnpijn te voorkomen, die je echter op langere termijn met een tegenvallend rendement opzadelen. Een belegger moet naar de lange termijn kijken. Matigheid is een deugd die ook voor beleggers geldt. Je kunt het aantal dividendaandelen terugschalen, maar zet ze niet volledig opzij. Low volatility hoeft ook niet helemaal gemeden te worden. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie