Nieuws

Funds of hedgefunds onder druk

Onder institutionele beleggers is een verschuiving te zien van funds of hedgefunds naar gewone hedgefondsen.

Hedgefondsen nemen onder institutionele beleggers een stabiele plaats in als alternatieve beleggingscategorie. Maar er is wel een verschuiving te zien van funds of hedgefunds naar gewone hedgefondsen, signaleert Financial Times.

Nu zowel aandelen als obligaties onder druk staan, hebben institutionele beleggers meer behoefte dan ooit om hun portefeuille aan te vullen met beleggingen die een stabiel rendement genereren. Hedgefondsen kunnen die plaats innemen, maar moeten zich nog wel bewijzen.

Uit een jaarlijks terugkerend wereldwijd onderzoek door Towers Watson in samenwerking met de Financial Times blijkt dat de omvang van alternatieve beleggingen onder institutionele beleggers stabiel blijft.

Belangrijke niche-positie
Binnen de categorie alternatieve vermogensbeheerders staan hedgefondsen nog steeds op de derde plaats, na vastgoed en private equity. De grotere fondsen zagen daarbij de grootste groei. Onder de kritische pensioenfondsbeleggers zijn hedgefondsen minder populair geworden.

Maar dit gat wordt opgevuld door andere institutionele beleggers; met name staatsfondsen. Net als pensioenfondsen kiezen zij steeda vaker liever voor een directe investering in een manager dan voor funds of funds.

Belangrijke oorzaak hiervan is het kostenaspect. In de top vijftig van alternatieve beleggingsfondsen onder pensioenfondsen staan nu nog slechts twee fund of hedgefunds: Blackstone en Grosvenor. Het gros bestaat uit individuele fondsen, van hedgefondshuizen als Bridgewater, BlueCrest Capital en Brevan Howard.

Dit betekent niet dat er geen bestaansrecht meer is voor fund of hedgefunds. Volgens de Financial Times vervullen ze nog steeds een belangrijke niche-positie. Veel institutionele beleggers beschikken over onvoldoende expertise en mankracht om individuele hedgefondsen goed te beoordelen. Fund of hedgefunds nemen die taak over. Wel staat de kostenstructuur van deze fondsen onder druk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen