Nieuws

Het afnemende effect van QE

De opeenvolgende QE-programma’s sorteren steeds minder effect. Zonder trendbreuk kan de Fed haar steun niet afbouwen.

Er heerst veel onrust in de markt over de opmerkingen van de Fed om mogelijk over te gaan tot ‘tapering’. Volgens de blog Zero Hedge komt dat doordat de steunmaatregelen van de Fed de enige driver van de aandelenmarkten zijn. Analyses focussen op het ene datapunt na het andere, maar zijn nutteloos omdat er veel volatiliteit in de data bestaat.

De vraag die de blogschrijver oproept, is of de QE-programma’s werkelijk enige groei veroorzaakt hebben, of slechts de prijzen van diverse beleggingscategorieën opgeblazen hebben. Zijn toekomstige consumptieve bestedingen mogelijk naar voren getrokken, met kortstondige positieve effecten en langdurige negatieve effecten?

Onderstaande grafieken, met de effecten van de drie QE-programma’s op bbp, werkgelegenheid, industriële productie en consumptiebestedingen, laten zien dat QE1 een boost gaf aan de economie. Het was een totaalpakket van steunmaatregelen. Maar de grafieken wijzen duidelijk uit dat de opeenvolgende QE-programma’s steeds minder effect sorteren.De Canadese vermogensbeheerder David Rosenberg geeft vijf observaties weer, kijkend naar de afnemende effecten van QE:

  1. Het is nog altijd het zwakste economisch herstel aller tijden.
  2. De Fed verruimt en verruimt, maar de kredietverlening door banken blijft stokken.
  3. Iedereen is bezorgd over de impact van hogere hypotheekkosten op de huizenmarkt, maar herstel van de huizenmarkt heeft niets van doen met het beleid van de Fed. Het is en blijft een huizenmarkt die gedomineerd wordt door institutionele beleggers, die kopen om te verhuren.
  4. Het welvaartseffect werkt alleen als de positieve impuls blijvend van karakter is en niet van voorbijgaande aard.
  5. De Fed heeft met zijn steunprogramma’s de rijken geholpen rijker te worden, met geen enkel positief effect op de reële economie. Met de Fed-aanpak was er maar zes jaar nodig voor de S&P500 om een nieuwe all time high te bereiken, na de Grote Depressie duurde het 25 jaar.

Zero Hedge acht het onwaarschijnlijk dat een enkel cijfer als inflatie of werkloosheid het beleid van de Fed zal beïnvloeden. Als echter de negatieve trend in consumptie en inflatiedruk niet omkeert, dan is het onwaarschijnlijk dat de Fed in staat is haar monetaire steun af te bouwen.

De recente stijging van de obligatierente, de zwakke groei van de lonen en de hoge leefkosten in combinatie met nog altijd een relatief hoge werkloosheid, houden de Fed voorlopig nog actief met de geldpers en dat zal een instabiele financiële markt tot gevolg hebben.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen