Nieuws

Fed speelt met vuur

De financiële markten zijn verslaafd geraakt aan de geldstroom van de Fed. Gevaarlijk, vindt The Wall Street Journal.

De financiële markten zijn verslaafd geraakt aan het snelle geld dat via de Fed de markt in stroomt. Gevaarlijk, vindt The Wall Street Journal. De grote vraag die beleggers bezighoudt, is hoe de financiële markten zullen reageren als de Federal Reserve de geldkraan dichtdraait.

Het antwoord ligt voor de hand: ze zullen niet blij zijn. De afgelopen drie jaar heeft de Federal Reserve al twee keer eerder de stimuleringsmaatregelen teruggeschroefd en beide keren leidde dat tot een flinke daling van de Dow Jones-index (zie grafiek).
Toen de Fed onlangs opnieuw zinspeelde op het terugdraaien van de geldkraan, leidde dat wederom tot heftige marktreacties: een verkoopgolf van Amerikaanse staatsobligaties en forse koersdalingen van de Dow.

Dat is niet zo verwonderlijk. De stimuleringsmaatregelen van de Fed houden de rentetarieven laag en daar profiteren bedrijven van. Maar ook de belegger pikt een graantje mee. De 85 miljard dollar die de Fed maandelijks in de markt voor staatsobligaties injecteert, blijft daar niet hangen, maar sijpelt door naar de rest van de financiële markten, zoals aandelen en hoogrenderende bedrijfsobligaties.

Verslaving
Deze aanhoudende en makkelijke geldstroom werkt verslavend. En net als bij andere verslavingen zijn de financiële markten ervan afhankelijk geworden. En die afhankelijkheid is de laatste jaren fors toegenomen, want nooit eerder heeft de Fed op zo'n enorme schaal en gedurende zo'n lange periode een stimuleringsprogramma uitgevoerd.

In combinatie met de nog steeds broze economische situatie is de huidige stand van zaken niet te vergelijken met de afgelopen dertig jaar, zoals veel analisten doen. Een beter referentiepunt is de Grote Depressie van de jaren dertig of - wat verser in ons geheugen - de laatste twee 'verloren decennia' van Japan. In beide periodes was sprake van deflatie, een fenomeen dat de economie nog meer schade toebrengt dan inflatie. De Fed probeert dat nu te voorkomen.

In 1936 and 1937 dacht de Amerikaanse overheid ten onrechte dat de economie er weer bovenop aan het komen was en dat ze de stimuleringsmaatregelen kon terugdringen. Een misvatting, bleek later, want hierna vlamde de Depressie opnieuw op. De uitdaging voor Fed-president Ben Bernanke is om de rol van de Fed in de financiële markten en de economie weer tot normale proporties terug te dringen en tegelijkertijd een herhaling van de jaren dertig te voorkomen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen