Nieuws

Het werk van de Fed zit erop

Het opkoopprogramma van de Federal Reserve heeft zijn effect gehad. Het is nu tijd om de teugels weer aan te trekken.

Het opkoopprogramma van de Federal Reserve heeft effect gehad. Het is nu tijd om de monetaire teugels weer aan te trekken, aldus de website Inside Investing. De Fed moet de stekker uit het obligatie-inkoopprogramma trekken, vindt de auteur. Hij noemt hiervoor vier redenen:

1. Deze stap is al ingeprijsd
Een van de belangrijkste doelstellingen van de monetaire verruiming door de Fed was de reële rentetarieven (rente na aftrek van de inflatie) terug te dringen en beleggers zo te stimuleren om in meer risicovolle beleggingen te stappen. Dat is gelukt, en hoe: de reële rente werd in veel gevallen negatief en de aandelenmarkten hebben zich flink hersteld. Inmiddels zijn de reële rentetarieven weer gestegen en zelfs weer bijna positief. Dat duidt erop dat de markt de terugtrekking van de Fed al heeft ingeprijsd.2. De rek is eruit
De maatregelen van de Fed hebben in de reële economie hun werk gedaan. De huizenmarkt heeft een oppepper gekregen door de lagere hypotheekrente. Bedrijven kregen een steuntje in de rug doordat kredieten een stuk goedkoper werden. En de aandelenrally heeft gezorgd voor een toenemende welvaart. Maar de rek is er nu uit; er valt weinig heil meer van het opkoopprogramma te verwachten.

3. Vergelijkingen tussen beleggingscategorieën lopen mank
De kwantitatieve verruiming heeft aandelen aantrekkelijker gemaakt ten opzichte van vastrentende waarden, vanwege het hoge dividendrendement. Beleggers baseren hun portefeuille nu niet langer op de absolute waardering, maar maken een vergelijking met kunstmatig gecreëerde rendementen op staatsobligaties. Dat is geen goede ontwikkeling.

4. De Fed dreigt aan de leiband van de markt te lopen
De markt kijkt obsessief naar de inflatie en werkloosheid: de twee factoren waarop de Fed zijn beleid baseert. Ten onrechte, vindt de auteur. Het is maar de vraag of de kwantitatieve verruiming de inflatie aanwakkert: er wordt weliswaar geld in het systeem gepompt, maar tegelijkertijd verdwijnen er obligaties uit de markt. En of de arbeidsmarkt nog verder zal aantrekken als de Fed door blijft gaan met verruimen is de vraag, want het effect is grotendeels weggeëbd.

De enige reden voor de Fed om het programma toch voort te zetten, is de angst voor een heftige marktreactie op het aantrekken van de monetaire teugels. De Fed houdt zelfs nadrukkelijk de optie open om het obligatie-inkoopprogramma in de toekomst te hervatten, mocht dat nodig blijken. Dat zou volgens de auteur een vreselijk precedent scheppen, want het zou beleggers de indruk geven dat de Fed ingrijpt bij verkoopdruk in de obligatie- en/of aandelenmarkten. Een zorgwekkende ontwikkeling, want de Fed moet zich niet bezighouden met prijssturing. Dat is een taak van de markt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen