Nieuws

Hedgefunds in vizier fondsbeheerder

Volgens Citigroup staat de hedgefondsindustrie voor een nieuwe groeispurt, veroorzaakt door de beleggingsfondsen.

Volgens Citigroup staat de hedgefondsindustrie voor een nieuwe groeispurt, veroorzaakt door de beleggingsfondsen. Retail assets zullen de komende vier jaar meer dan verdriedubbelen tot 940 miljard dollar, schrijft de Financial Times.

Citigroup ziet twee trends samenkomen. De traditionele fondsbeheerder is op zoek naar producten met een hogere marge, in reactie op de concurrentie van goedkope ETF’s. Hedgefondsen zoeken nieuwe kapitaalbronnen. De bank baseert de voorspelling van een snelle groei op onderzoek onder verschillende marktdeelnemers.

Alternatief
Die ontwikkeling is al zichtbaar, stelt de krant. Diverse grote beleggingsfondsen hebben funds of hedge funds ingelijfd. Franklin Templeton nam bijvoorbeeld een belang in K2. Maar ook hebben fondsbeheerders in alternatieve beleggingen, retailfondsen in het leven geroepen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR probeert via Charles Schwab fondsen aan de man te brengen.

Citigroup beschrijft een aantal oorzaken van de ontwikkelingen. Enerzijds speelt de wijziging in het beloningssysteem een rol. Commissiegelden worden minder en vergoedingen worden meer gebaseerd op de activa in beheer. Anderzijds zijn de traditionele fondsbeheerders op zoek naar alternatieven, die minder makkelijk via indextrackers kunnen worden gekopieerd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus