Nieuws

Groei of waarde-discussie is onzin

Puur voor groei dan wel waarde gaan is gevaarlijk. Tim Stevenson van Henderson Global Investors legt uit wat beter is.

Puur voor groei dan wel waarde gaan is gevaarlijk. Tim Stevenson, manager van het Henderson Horizon Pan European Equity Fund, ontmaskert de ‘growth versus value’ mythe. Beleggers in aandelen moeten zich niet star vasthouden aan een van de twee strategieën, maar gewoon kijken waar de beste beleggingsideeën te vinden zijn.

Europa heeft al een tijd lang last van een lage groei en allerlei politieke tegenvallers. Vooral na 2010 werd het moeilijk, toen de eurocrisis losbarstte. Toch doen Europese bedrijven het goed, en groeiaandelen doen het beduidend beter. Europese groeiaandelen behaalden tussen 1 januari 2010 en 30 april 2013 een rendement van 41,4%. Waardeaandelen boden een totaal rendement van 15,9%; een behoorlijk verschil.

Stevenson legt uit waar het verschil door wordt veroorzaakt. Waardeaandelen zitten meer in de financiële sector, nutsbedrijven, energie en telecommunicatie. Kortom, bedrijven die het grootste deel van hun winst binnen Europa behalen. Groeiaandelen zitten juist meer in de richting van industriebedrijven die wereldwijd actief zijn, de consumentensector, de IT en de gezondheidszorg. Deze sectoren zagen de afgelopen jaren een robuustere groei.

Kwaliteit
Toch is de discussie niet zo gemakkelijk opgelost. Vaak is de scheidingslijn niet zo duidelijk, en is het moeilijk om aandelen als pure waardeaandelen of juist pure groeiaandelen te classificeren. Zo profiteert Deutsche Post bijvoorbeeld van een groeiende vraag naar bezorgdiensten door de groei van het aantal online bestellingen. Anderzijds wordt het aandeel ook gekocht vanwege de waardering en de dividendopbrengst.

Een gemakkelijker onderscheid is dat tussen aandelen met een hoge kwaliteit en aandelen van lage kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent marktleiders met sterke balansen, een beperkte schuld, duurzame kasstromen en een sterk management. Stevenson is er van overtuigd dat deze bedrijven het best zijn gepositioneerd om de komende jaren outperformance te laten zien, wat de markt ook doet.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie