“Impactbeleggen is pionieren”

Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”

Hoe belangrijk is impactbeleggen voor Cardano?

“Heel belangrijk. Met de recente overname van ACTIAM heeft Cardano de duidelijke strategische keuze gemaakt om meer te beleggen in duurzaamheid en meer in impactbeleggen.

Cardano richt zich voornamelijk op middelgrote pensioenfondsen. Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen deze fondsen tegemoet door maatwerkoplossingen te bieden. Het bieden van maatwerk onderscheidt ons van andere assetmanagers en beleggingsadviseurs. Welk thema past bij het bestuur en de achterban? Wat is de risicohouding? Wat zijn de regiovoorkeuren? Wat de rendementsverwachtingen? Het is een gecompliceerde puzzel die we samen met de fondsbestuurders leggen. Is er eenmaal een raamwerk gevormd, dan doen we ook de implementatie. We zijn meer dan een adviseur. Door zelf te beleggen, houden we voeling met de markt.”

Wat is het verschil tussen 'gewoon' beleggen en impactbeleggen?

“Bij impactbeleggen wordt geïnvesteerd in bedrijven die de intentie hebben om een positieve bijdrage te geven aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Het gaat daarbij veelal om kleine initiateven en nieuwe technologieën die vaak in private markten opereren. Is een initiatief of nieuwe technologie eenmaal succesvol, dan kunnen ‘gewone’ beleggers het stokje overnemen. In die zin zijn impactbeleggers pioniers.”

Is impactbeleggen de toekomst van duurzaam beleggen of misschien wel van 'gewoon' beleggen?

“Nee, het zal zonder twijfel groeien, maar het blijft bestaan naast duurzaam beleggen. Zodra een impactbelegging kan worden overgenomen door meer conventionele beleggers, zal de impactbelegger op zoek gaan naar een nieuwe investering.”

Wat zijn de speerpunten in het impactbeleggingsbeleid van Cardano?

“Door het trackrecord van ACTIAM zit Cardano sterk in microfinanciering. Dat zijn leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Een spin-off daarvan is het financieren van toegang tot schoon water en sanitatie in ontwikkelingslanden. Het derde speerpunt is het financieren van de energietransitie in ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld een groot windmolenpark in Vietnam. Maar wij kiezen voor een holistische benadering. Bij veel impactbeleggingen wordt aan meerdere SDG’s tegelijkertijd bijgedragen.”

Is impactbeleggen moeilijk?

“Ja, ervaring en kennis zijn gevraagd. Naast een financieel rendement moet er ook een duidelijk impactrendement worden geboekt. Het financiële rendement is tamelijk eenvoudig vast te stellen. Dat geldt voor het impactrendement veel minder. Welke doelen worden bij een impactbelegging nagestreefd? Zijn die gehaald? De combinatie van doelen maakt het extra lastig om het impactrendement te berekenen. Wij werken om die reden samen met partners die ter plekke de voortgang van projecten kunnen bekijken. Vanuit onze thuisbasis Rotterdam valt dat allemaal niet te regelen.”

Hoe reageren klanten op de impactinitiatieven van Cardano?

“Vooral positief. Wij merken bij zowel institutionele als wholesale beleggers de ambitie om meer met impactbeleggen te doen. Op dat gebied zijn zij echt op zoek naar hulp in portefeuilleconstructie, risicomanagement, rapportage en implementatie.”

"Zowel institutionele als wholesale beleggers hebben de ambitie om meer met impactbeleggen te doen"

Wat voor een rendement kunnen impactbeleggers verwachten? Ligt dat in lijn met traditionele beleggingen?

“Dat financieel rendement hand in hand gaat met een positieve impact laat het trackrecord van ACTIAM toch wel duidelijk zien. Beleggen in impact hoeft zeker niet ten koste van financieel rendement te gaan. Dat moet ook wel, want blijven impactbeleggingen onder een marktconform rendement steken, dan zullen private partijen zoals verzekeraars, banken, en vermogende individuen niet kiezen voor een impactbelegging.”

En de extra kosten dan, die moeten toch het rendement drukken?

“In het licht van de beleggingscategorieën, veelal private markten, vallen die extra kosten vallen reuze mee. Daarbij helpt het meten van impact ook om het risicomanagement te verbeteren. Op korte termijn kan een impactbelegging achterblijven, zoals bijvoorbeeld in 2022 gebeurde toen de fossiele energiesector zwaar outperformde, maar op de lange termijn bestaat er een duidelijke correlatie tussen impact en mooie rendementen.”

Wat kan er over de risico’s van impactbeleggingen worden gezegd? Kunnen impactbeleggers rustig slapen?

“Impactbeleggingen zitten in de meer risicovolle assetclasses, vooral in private debt en private equity. Met een goed raamwerk valt prima zicht te houden op de risico’s. Bij Cardano zijn we gewend te denken in scenario’s. Dat passen we ook toe op impactbeleggingen. Daarnaast hebben wij een rijke ervaring met beleggingen in sociale woningbouw. Dat kent een laag risico. Geld wordt niet alleen gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen maar ook voor verduurzaming. Zo worden twee impactdoelen tegelijkertijd dichterbij gehaald; meer sociale woningen en een lagere CO2-uitstoot.”

Wat zijn katalysatoren om impactbeleggen mainstream te krijgen?

“Het zou positief zijn als ook de echt grote beleggers zich ook committeren aan impactbeleggen. Maar het blijft pionieren. Dat is inherent aan de beleggingscategorie. Het doel is helemaal niet om mainstream te worden.”

"Het blijft pionieren. Dat is inherent aan de beleggingscategorie"

Deel via: