Interview

De spectaculaire groei van sociale schuld

Meer dan genoeg aandacht voor green bonds, maar inmiddels staan ook social bonds steeds meer in de spotlights. Bram Bos, hoofd portfoliomanager van Green, Social and Impact Bonds bij NN Investment Partners, constateert dat deze obligatiemarkt sinds het begin van de coronacrisis hard groeit.

Van waar de belangstelling voor met name social bonds na het uitbreken van de pandemie 2,5 jaar geleden?
Bram Bos (zie foto): “Sociale ongelijkheid werd vanaf dat moment een steeds zichtbaarder probleem. Dat bleek bijvoorbeeld uit de ongelijke verdeling van vaccins, waar met name Afrika het slachtoffer van werd. De energiecrisis en inflatie hebben de bestaande ongelijkheid verder versterkt.”

Waar moet ik bij social bonds aan denken? Wat is dit voor schuldpapier?
Bram Bos: “Het concept is hetzelfde als bij green bonds. Het betreft obligaties van bedrijven en overheden, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor van tevoren aangegeven specifieke projecten, zoals verbetering van de gezondheidszorg of de bouw van sociale woningen.”

Wie controleert dat het opgehaalde geld ook goed wordt aangewend?
Bram Bos: “Dat is inderdaad heel belangrijk. Externe onafhankelijke partijen, betaald door de emittenten, zien daarop toe. Nadat een obligatie is uitgegeven, moet er ook jaarlijks over worden gerapporteerd. Ook dat proces wordt gecontroleerd. Bij NN IP doen we daarnaast onze eigen controle. Dit is te vergelijken met een credit rating bij een gewone obligatie. Wij zullen altijd onze eigen analyse uitvoeren om de kredietwaardigheid in te schatten. Met onze social bond-beoordelingen zijn wij iets strenger dan externe partijen. Die controle is een hele uitdaging, waarvoor we continu extra mensen aannemen, want de markt van social bonds groeit hard.”

Hoe groot is de markt van social bonds nu?
Bram Bos: “Dan hebben we het over een kwart van de grootte van de markt van green bonds, ongeveer 400 miljard dollar wereldwijd. Dat is een grotere markt dan veel beleggers denken. De liquiditeit van social obligaties is vergelijkbaar met de liquiditeit van gewone obligaties. Ook institutionele beleggers kunnen er nu mee uit de voeten. Ik verwacht. overigens niet dat de markt van socials bonds groter wordt dan die van green bonds, omdat de klimaatcrisis een veel dominanter thema is. Mensen ondervinden steeds meer de negatieve gevolgen van de huidige klimaatverandering.”

Wie zijn de belangrijkste aanbieders van social bonds?
Bram Bos: “Net als in de beginfase van de markt van green bonds zijn dat in eerste instantie vooral overheidsgerelateerde bedrijven. Maar ook de EU geeft veel social bonds uit. We verwachten dat private bedrijven het stokje zullen overnemen. Europa is net als in de markt van green bond leidend. Ongetwijfeld zullen andere regio’s volgen. “

Kopers?
Baram Bos: “Twee groepen zijn dominant. Er is veel vraag vanuit vermogensbeheerders en banken, die hun klanten duurzame portefeuilles willen aanbieden. Maar ook pensioenfondsen hebben belangstelling. Ik vermoed dat pensioenfondsen binnen afzienbare tijd in hun portefeuilles een speciaal hoekje met social bonds zullen inrichten.”

Wat zijn de kansen met social bonds?
Bram Bos: “Die zijn vergelijkbaar met traditionele obligaties. Het verschil in yield is heel klein.”

Staan social en profit niet haaks op elkaar? Ofwel, zijn social bonds niet de laatste obligaties die beleggers moeten hebben.
Bram Bos: “Daar ben ik het niet mee eens. Als een bedrijf voor de lange termijn focust op ESG, dan komt dat de resultaten ten goede. Daar zien we steeds meer bewijzen voor.”

Assetallocatie