label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

De duurzame impact van thematisch beleggen

BNP Paribas AM zet flink in op thematische fondsen. Een onderzoek van Greenwich Associates sterkt Pieter Oyens, verantwoordelijk voor de global productstrategie, in de overtuiging dat dit de juiste keuze is.

In opdracht van BNP Paribas AM voerde Greenwich Associates onlangs een onderzoek uit naar de houding van fondsendistributeurs en institutionele beleggers ten aanzien van thematisch beleggen. Hoe populair is deze beleggingsvorm onder distributeurs? Hoe staan institutionele beleggers erin? Pieter Oyens, co-hoofd global product-strategie bij BNP Paribas AM, keek met spanning uit naar de resultaten van het onderzoek.

”Thematisch beleggen is iets waar we de laatste drie jaar sterk op inzetten. Het is een duidelijke groeimarkt. We waren vooral benieuwd naar de visie van institutionele beleggers hierop. Over de populariteit bij eindbeleggers was inmiddels al meer bekend. Dit onderzoek heeft ons een heel stuk wijzer gemaakt. De uitkomsten waren bijzonder interessant.”

 “Dat de trends van thematische en duurzame beleggingen hand in hand gaan, blijken nog sterker dan we dachten” 
 - Pieter Oyens

Want?

“De trend van themabeleggingen blijkt nog sterker dan we dachten. Zo'n 88% van de distributeurs investeert nu al in thema’s. Dat is bijna iedereen. Zo'n 36% van de institutionele beleggers belegt nu in thema’s, en ook dat is meer dan verwacht. Bovendien staat nog eens 42% van de institutionele beleggers ervoor open. Dat institutionele beleggers zo veel interesse tonen voor thematisch beleggen was de grootste verrassing van het onderzoek. Dat had ik nog nergens gelezen.”

Waarom kiezen beleggers voor thematisch beleggen?

“Ik haal de onderzoeksresultaten er even bij. Voor drie kwart van de respondenten is thematisch beleggen de manier om een duurzame impact te hebben. 42% verwacht met het beleggen in thema’s betere rendementen te kunnen behalen. Institutionele beleggers (30%) zetten themabeleggingen in om de portefeuillespreiding te verbeteren. Individuele beleggers (36%) kiezen juist voor thema’s om zo maximaal te kunnen beleggen in technologische disruptors.”

Hebben we hier met een hype te maken of is de populariteit van thematisch beleggen structureel?

“Ik denk toch wel structureel. Bij het kopen van een gemiddeld beleggingsfonds is het voor beleggers niet tastbaar wat zij in huis halen. Maar als een belegger kiest voor een beleggingsthema, zoals bijvoorbeeld energietransitie of circulaire economie, dan is dat veel duidelijker. Van abstract is beleggen tastbaar geworden. Wij onderkennen twee type thema’s: duurzame en andere thema’s, zoals technologie. Deze twee categorieën delen wij dan verder onder in meer specifieke sub-thema’s, zoals de blauwe economie, energie transitie, technologie, et cetera."

De populariteit van ESG-beleggen en thematisch beleggen gaan hand in hand?

“Kiest een belegger niet voor duurzaamheid, dan accepteert deze dat bedrijven zijn zoals ze zijn. Beleggers willen dat niet meer. Zij willen steeds meer het verschil maken. Dat is de reden dat zij kiezen voor beleggingen die een aanwijsbare duurzame bijdrage leveren. Daarbij speelt mee dat nieuwe regelgeving beleggers richting duurzame thema’s duwt. Zo wordt individuele beleggers nadrukkelijk gevraagd of zij duurzaamheid wel of niet meenemen in hun beleggingsoplossing. Zeker nu duidelijk is dat duurzame keuzes niet het rendement schaden, is er weinig reden om er niet voor te gaan."

"Voor institutionele beleggers is duurzaamheid inmiddels key. Zo hebben pensioenfondsen zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Zij willen aan de eigen deelnemers duidelijk kunnen maken hoe zij een directe bijdrage leveren aan de energietransformatie. Zij willen beleggen in oplossingen. Daarom kijken steeds meer pensioenfondsen naar thematische beleggingen. Die zijn ook goed te communiceren.”

Ik dacht dat duurzame beleggingen het juist beter doen dan het marktgemiddelde.

“Dat geldt zeker voor het afgelopen jaar. Duurzame thematische fondsen hebben disproportioneel goed gepresteerd. Deze uitzonderlijk goede prestaties hebben nieuwe beleggers aangetrokken wat de populariteit van thematische beleggen verder heeft versterkt.”

Is thematisch beleggen voorbehouden aan aandelenbeleggingen?

“Steeds minder. Thematisch beleggen is inderdaad aan de aandelenkant begonnen, maar inmiddels is er ook veel keuze in de obligatiemarkt. Zo is de groei van groene obligaties explosief. Maar ook blue bonds (wateroplossingen) en social bonds zijn flink in opmars. Mijn visie is dat juist in de obligatiemarkt voor thematische oplossingen zal worden gekozen, doordat beleggers ook spreiding willen. Het is de reden dat BNP Paribas AM onlangs een mixed assets themafonds heeft gelanceerd, dat optimale spreiding over thema’s en beleggingscategorieën biedt.”

Welke thema's kunnen momenteel rekenen op de meeste beleggersaandacht?

“Dat zijn toch de breed gedefinieerde thema’s, zoals energietransitie, klimaatverandering, plus disruptieve technologie. Ik verwacht een inhaalslag van sociale thema’s, die een positieve bijdrage leveren aan meer inkomensgelijkheid en bestuursdiversiteit. Het is aangetoond dat bedrijven met een divers bestuur beter presteren.”

Wat verklaart dat individuele beleggers thematisch beleggen meer omarmen dat institutionele?

“Nu nog. Dat verschil is er maar de kloof wordt wel steeds minder. Institutionele beleggers hebben gewoon meer tijd nodig om een trend te onderkennen. Individuele beleggers zijn wendbaarder. Maar om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen ook naderbij te brengen ligt beleggen in duurzame thema’s voor institutionele beleggers ook voor de hand.”

Ik kan me voorstellen dat thematisch beleggen goed te verkopen is, want achter elk thema schuilt een overtuigend verhaal?

“Dat klopt. Het is een tastbaar verhaal. Daarnaast hebben thematische beleggingen de potentie om het beter te doen dan de markt. Er wordt immers altijd belegd in bedrijven die disruptief zijn, die sterke veranderingen proberen te veroorzaken. Maar ik geef toe, minder spreiding verhoogt de risico’s. Daarom zou je in meer thema’s en niet alleen in aandelen kunnen beleggen."

"Maar, zoals gezegd, beleggers kiezen niet alleen voor thematisch beleggen vanwege het hoge verwachte rendement. Het leveren van een meetbare bijdrage aan een betere wereld is voor veel beleggers minstens zo belangrijk.”

Valkuilen? Als iedereen in een niche zit, dan is de uitgang smal.

“De mogelijkheid van crowded trades is een duidelijk risico. Het is daarom belangrijk dat de verantwoordelijke fondsmanager over een goede koop- en verkoopdiscipline beschikt. Dat betekent uit bedrijven stappen als de waarderingen wel erg hoog opgelopen zijn. Maar ook al zullen themabeleggingen hun ups en downs op korte termijn kennen, trends als klimaatverandering zullen nog lang bij ons blijven. Overigens is het belangrijkste risico met thematisch beleggen dat themafondsen iets claimen wat ze niet zijn. Er staat bijvoorbeeld ‘klimaattransitie’ op, maar de werkelijkheid is in sommige gevallen anders. Gelukkig wordt dat in toenemende mate scherp gemonitord door toezichthouders en onderzoekers zoals InfluenceMap”

Ten slotte, hoe groot is BNP Paribas AM met thematisch beleggen?

“Sinds drie jaar zijn we ons er echt op gaan focussen. Op het gebied van duurzame thema’s hebben we nu 28,5 miljard euro in beheer. Dat is 10% van de Europese markt. Daarbij verschillen de voorkeurthema’s per land. Inmiddels bieden we onze producten ook in Azië aan."


Thema's, trends en regelgeving over duurzaam beleggen; het staat allemaal in ons nieuwe online ESG-magazine. 

"Het is nu of nooit met duurzaam beleggen"

Deel via: