label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

"Groene waterstof draagt bij aan oplossing klimaatprobleem"

Een CO2-neutraal Europa in 2050 is geen droom, maar wel degelijk haalbaar. Een optie is de opschaling van groene waterstof, zodat bedrijven dat kunnen gebruiken als schone energiebron. Mark Lewis, Chief Sustainability Strategist van BNP Paribas Asset Management legt uit hoe dat zit.

Om opwarming van de aarde verder tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Vanuit overheden wordt daar had aan getrokken, onder andere met behulp van afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs, dat ondertekend is door 195 landen. Dat past volgens Lewis binnen de zogenaamde ethische feedbackloop.

“Overheden en toezichthouders maken een raamwerk voor de energie/nuts-sector. Aan de andere kant kunnen aanbieders van duurzame energie steeds beter concurreren met traditionele energiemaatschappijen omdat groene energie door nieuwe technologieën goedkoper en beter op te slaan wordt.”

“Dat is heel erg belangrijk, want hierdoor wordt het voor overheden en beleidsmakers eenvoudiger om meer ambitieuze klimaatdoelen te stellen.”

Gevolgen coronacrisis

Lewis heeft goede hoop dat de deadline van 2050 gehaald wordt. “Ook omdat er al goede vooruitgang wordt geboekt bij het koolstofarm maken van de energiesector in Europa, waarbij de uitstoot wordt verminderd. Bovendien heeft de afname van de sociale en economische activiteit als gevolg van COVID-19-maatregelen er ook toe geleid dat emissies afnemen.”

“Hoewel het opheffen van de beperkingen weer tot hogere emissies zal leiden, lijkt de pandemie het gedrag structureel te hebben veranderd met steeds meer mensen die ervoor kiezen om thuis te blijven werken en een mogelijke blijvende daling van het zakelijk en langeafstandsreizen.”

Nieuwe technologieën

Een van de nieuwe technologieën die bij kan dragen aan het CO2-neutraal maken van Europa is groene waterstof¹. Dat zal een belangrijke pijler worden van de plannen voor duurzame ontwikkeling en emissiereductie van de Europese Unie, aldus Mark Lewis.

Het rapport, Deep Decarbonisation: Green Hydrogen, Net Zero and the Future of the EU ETS, dat Lewis heeft geschreven, onderzoekt de weg naar het bereiken van netto nul-uitstoot, de vooruitzichten voor groene waterstof als nieuwe energiebron en de toekomst van het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), alsook de mogelijke impact op de tarifering van Carbon Emission Allowances (EUA's).

In het rapport wordt betoogd dat er geen plausibele weg is naar netto nul in 2050 zonder de opschaling van groene waterstof, zodat deze in 2030 commercieel levensvatbaar is als industriële grondstof en daarna als energiebron. Om de doelstelling te halen, zal de groene waterstofprijs moeten dalen tot een niveau dat het gebruik in gebouwen, transport en energieopwekking stimuleert boven dat van alternatieve fossiele energiebronnen.

Een waarschijnlijke daling van de productiekosten - groene waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit wind en zon - draagt bij aan de aantrekkingskracht.

Serieus nemen

Mark Lewis zegt wel: "Elke stap naar de prijszetting van EUA’s op basis van het brandstofschakelniveau voor groene waterstof ter vervanging van grijze waterstof zal afhangen van de vraag in hoeverre de marktspelers de toewijding van de EU aan haar beleidsdoelstelling van netto nul in 2050, en dus haar verbintenis om in 2030 groene waterstof concurrerend te maken als industriële grondstof, serieus nemen.”

“Als de markt van mening is dat netto nul net zo een serieuze beleidsverplichting is als haar snel juridisch bindende status zou impliceren, dan zullen zowel de spelers op het gebied van naleving als de financiële investeerders op een gegeven moment gaan veronderstellen dat de EU al het mogelijke zal doen om de voorwaarden voor de prijzen in 2030 op het juiste niveau te brengen.”

Weg van vervuilende energie

Een andere prikkel is de prijsstelling van Europese emissierechten (EUA's), die kunnen worden gekocht en verkocht via het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS).

“Deze vergunningen - op basis van per ton uitgestoten CO2 - kunnen worden gezien als de kosten van vervuiling. Dat maakt ze tot een belangrijk instrument om de uitstoot van broeikasgassen in de EU te verminderen en uiteindelijk de netto-nuldoelstelling tegen 2050 te bereiken.”

“EUA's zijn momenteel verplicht voor emittenten in bepaalde sectoren en industrieën, in de eerste plaats bij de opwekking van elektriciteit. De EUA-prijsstelling zal moeten stijgen tot een niveau dat het overschakelen van brandstoffen aanmoedigt - naar groene waterstof en weg van fossiele energiebronnen en grijze waterstof.”

Commercieel levensvatbaar

Tegelijkertijd zal het concept van de EU-ETS moeten veranderen, gaat Lewis verder. “Als eerste moet groene waterstof commercieel levensvatbaar worden als energiebron, zodat het tegen 2030 interessant is als industriële grondstof.”

"Er is geen plausibele weg naar nul CO2 in 2050 zonder opschaling van groene waterstof,” besluit Mark Lewis.


 


Meer over groene waterstof

Lees meer over energietransitie via de Investors’ Corner van BNP Paribas Asset Management.

Mark Lewis legt in deze podcast uit dat het wel degelijk mogelijk is dat Europa in 2050 CO2-netraal is.

¹ Groene waterstof: gemaakt door gebruik te maken van schone elektriciteit uit hernieuwbare energietechnologieën om water te elektrolyseren (H2O).


 

Nieuw: IEXProfs online magazine over duurzaam beleggen

Lees meer over duurzaam beleggen in ons nieuwe online magazine "Een nieuw tijdperk voor duurzaam beleggen".

 


 

Deel via: