Interview

Aangeboden: Stabiel rendement uit Nederlandse landbouwgrond

Het oudste fonds van Nederland belegt in landelijk onroerend goed. Het fonds Rhoon, Pendrecht en Cortgene, beheerd door Teslin, biedt stabiele rendementen maar beperkte uitstapmogelijkheden. Binnenkort komt het fonds met een emissie.

Het fonds Rhoon, Pendrecht en Cortgene (RPC) belegt in landelijk onroerend goed, zoals bouwlanden, ondergronden, boerderijen en andere opstallen, weilanden, grienden, recreatieve complexen - denk aan een golfbaan of een manege - en landgoederen.

Het fonds is opgericht in 1916 en is met ruim 100 jaar het oudste actieve beleggingsfonds in Nederland, en mogelijk ook ter wereld, zegt Teslin, dat dit landbouwfonds beheert.

Het rendement is in het algemeen bescheiden, maar was zeker de laatste jaren behoorlijk. In de afgelopen vijf jaar bedroeg het gemiddelde jaarrendement 5,7%. Het fonds heeft een relatief goed voorspelbaar direct rendement, vanwege de opbrengsten uit pacht en erfpacht.

Basis van de portefeuille

Het is een van de weinige soorten beleggingen met een positief rendement door allerlei crises en cycli heen. RPC is met name in trek bij liefdadigheidsinstellingen, kerkelijke stichtingen en vermogende particulieren, die hun grondbelegging beschouwen als een solide basis in de portefeuille.

Over enkele weken komt er een emissie. Genoeg reden om te bellen met Hein van Beuningen, die samen met Aleid Kruize de directie vormt van Teslin, over het hoe en waarom van deze emissie, en natuurlijk over de kansen die het beleggers biedt.

Allereerst, hoe groot wordt de emissie?
Hein van Beuningen: “We krijgen de mogelijkheid om 10% van het huidige kapitaal te plaatsen. Het gaat om tien tot elf miljoen euro. Daarmee willen wij nieuwe grond kopen om verder te groeien. We zijn nu bezig met het opstellen van de documenten. Binnenkort kunnen beleggers zich inschrijven, vanaf 100.000 euro.”

 Hein van Beuningen van Teslin

Hoeveel landbouwgrond kan er met tien miljoen euro worden gekocht?
“Het volledige eigendom van goede landbouwgrond in Nederland kost tegenwoordig circa 100.000 euro of meer per hectare. De laatste jaren is de grondprijs significant gestegen, want wat schaars is, stijgt in prijs. Goede grond is tegenwoordig gewild. Wat natuurlijk ook speelt is de zoektocht naar rendement. Sparen levert niets meer op, dus zoeken beleggers naar veilige alternatieven die wel nog iets opleveren.”

"Goede grond is gewild"

Een rendement van jaarlijks gemiddeld 5,7% in de afgelopen vijf jaar is niet verkeerd.
“Daar schamen we ons ook niet voor. Het rendement ligt lager dan aandelen, maar dat is het risico ook. Het rendement is opgebouwd uit directe inkomsten van de gronden, pacht of erfpacht, en daar bovenop komt nog de verandering van de waarde van de gronden, het indirect rendement. Pachtinkomsten geven jaarlijks 1,5% tot 2% rendement. Wat daar bovenop komt is grondwaardestijging.”

Voor wie is de emissie interessant?
“Deze belegging past alleen bij beleggers die voor de lange termijn gaan. Dit is namelijk geen liquide investering. Wij faciliteren twee keer per jaar een open periode waarbij aandelen kunnen worden aangeboden en gekocht. Het is de laatste jaren niet voorgekomen dat er meer aanbod was dan vraag, maar we kunnen niet garanderen dat voor aanbieders van stukken ook in de toekomst altijd vraag zal zijn.”

Kansen?
“De upside zit in een combinatie van direct en indirect rendement. Nadat er jaren over is gediscussieerd, lijkt er nu beweging te zitten in een aanpassing van de pachtwet. Een aanpassing zal tot minder volatiliteit leiden. Dat is gunstig.”

Wat zijn de grootste risico’s die toekomstige rendementen schaden? Overstromingsgevaar misschien?
“Nee, overstroming is niet het gevaar, eerder het tegendeel. Dat op de lange termijn sommige delen van Nederland slecht beregend kunnen worden bij langdurige droogte. Hoe gaan we dat op lange termijn organiseren? Droogte is een groter risico dan overstroming.”

Wat is de impact tot nu toe van de coronacrisis?
“Voor de werkzaamheden van onze agrariërs heeft het geen effect. Maar Nederlandse akkerbouwers verbouwen relatief veel aardappelen, waar friet van wordt gemaakt. Tijdens de eerste lockdown was de afzet van frietaardappelen een probleem. De overheid heeft toen een opkoopregeling opgesteld, zodat de aardappelen een andere bestemming kregen, zoals de productie van zetmeel. Verder had ook de sierteelt last van de coronacrisis.”

De Nederlandse landbouw gaat op de schop, zo is de verwachting. Meer landbouwareaal gaat over in natuurgebied. Is dat een kans, of een risico?
“Het opkopen van landbouwareaal betreft meestal veeteeltgrond, mede door de stikstofuitstoot. Het fonds zit echter voor 95% in akkerbouw. Nieuwe regelgeving van de EU dwingt akkerbouwers wel om verder te vergroenen en te verduurzamen, maar de Nederlandse landbouwsector moet prima in staat zijn om daar goed mee om te gaan.”

Assetallocatie