Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Interview

Duurzaam beleggen in tijden van crisis

Ook nu, tijdens de coronacrisis, is het duurzaam beleggen-team van NN Investment Partners kalm en optimistisch. Hun robuuste portefeuille met financieel gezonde, duurzame bedrijven, doet het beter dan de markt. Hendrik-Jan Boer: “We slapen prima en zien geen reden om onze strategie te wijzigen.”

Assets light, dat is de grote gemene deler van de duurzame aandelenbeleggingen die Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable & Impact Equity Investing bij NN Investment Partners, overziet. Maar wat zijn dat dan?

Dat zijn bedrijven met een gezonde balans, relatief weinig vaste activa, weinig schulden, en dus solvabel, en daardoor goed door een gehele cyclus kunnen presteren. Dat het midden in de coronacrisis een pittige tijd voor beleggers en ondernemers is, beaamt Boer. Maar juist doordat het team van NN IP aandelen heeft van gezonde bedrijven, die hun activiteiten kunnen aanpassen aan tegenvallende economische groei of genoeg geld hebben om het voorlopig uit te zingen, zijn hij en zijn twee collega-managers alles behalve in paniek.

Er is geen noodzaak om de portefeuilles van de Europese of wereldwijde aandelenstrategie volledig om te gooien. Ze slapen naar eigen zeggen nog prima. Als voorbeeld van de rust die de managers bewaren, noemt hij zelfs een ticketbedrijf, het Duitse CTS Eventim.*

Stresstests uitvoeren

Door de verspreiding van het coronavirus worden er voorlopig geen (grote) evenementen georganiseerd. Boer: “Het ticketbedrijf heeft aangegeven dat ze genoeg cash hebben om het ruim een jaar zo vol te houden. Wij zijn dus niet zo bezorgd dat ze failliet gaan en wachten rustig tot er weer meer mag en hun business weer aantrekt. Ondertussen vallen minden gezonde concurrenten van CTS om. Dat is mogelijk ook gunstig voor hen.”

NN IP HJ Boer

Het is wel zo dat Boer en zijn team regelmatig stresstests uitvoeren op de portefeuille om de robuustheid te blijven testen, maar dat deden ze voor de coronacrisis ook al, juist om te zorgen dat er in tijden van crisis ook goed wordt gepresteerd.

“We zitten bijvoorbeeld ook in energiebedrijven. De traditionele spelers en sector presteert nu zwaar onder de maat, maar onze beleggingen in bijvoorbeeld zonne-energiebedrijf Solaredge* en Neste Oil* – dat in biobrandstoffen doet – doen het veel minder slecht dan de sector.”

Goed ingespeeld

En met financials gaat het momenteel ook niet zo lekker. “Een min van 27% dit jaar voor de gehele categorie Gelukkig zitten wij vooral in technologie- en databedrijven in deze sector. Denk aan bedrijven als Adyen*, S&P* en Moody’s.* Die worden ook veel minder hard geraakt door de coronacrisis dan traditionele banken.”

Hendrik-Jan Boer en zijn collega’s blijven wellicht ook zo rustig door de ervaring die zij hebben. “Bij NN IP werd de eerste duurzame aandelenstrategie in 2000 gelanceerd. Sinds 2003 ben ik erbij betrokken en sinds 2007 groeit onze duurzame portefeuille hard. Ik heb zelf mijn team op kunnen bouwen en inmiddels zijn we gegroeid van drie naar vijftien medewerkers; zes beleggers, zeven analisten, twee dataspecialisten en de nodige commerciële support.”

En omdat het al een tijd geleden is dat er wisselingen waren in het team, zijn ze goed op elkaar ingespeeld, aldus Boer. “Ook nu het beleggen vanuit huis gebeurt.”

Strenge duurzaamheidsselectie

Maar hoe komen ze aan die beleggingen, aan de juiste mix van duurzame aandelen? Boer vertelt dat ze beginnen het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven. Denk aan activiteiten als wapenhandel en -productie, tabaksproductie et cetera.

“Daarna kijken we naar bedrijven die in ernstige controverses zitten, zoals we dat noemen. Die vooral door hun eigen gedrag tegen duurzaamheidsproblemen aanlopen. Daar gebruiken we onder andere data van Sustainalytics voor, een onafhankelijke dienstverlener die dergelijke data levert. Per bedrijf houden die bij hoe ondernemingen hun duurzaamheidsbeleid verbeteren, of ze een plan hebben als er problemen optreden. Alle bedrijven krijgen in hun levensloop wel eens te maken met een duurzaamheidsprobleem; vervuiling, slechte naam, geschonden reputatie, problemen met personeel. Voor ons is het belangrijk om op voorhand te weten hoe zij zulke problemen aan willen en kunnen pakken.”

Na deze eerste twee duurzame selectiecriteria blijven er wereldwijd nog steeds zo’n 11.000 aandelen over. Daarop wordt het HOLT-model toegepast.

Verder kijken dan sectoren

“In die database staan duizenden bedrijven, met financiële data volgens dezelfde accountingsprincipes . Zo weten wij dat we appels met appels vergelijken. Bedrijven kunnen namelijk relatief eenvoudig de nettowinst sturen met alternatieve principes. Dat willen wij niet. Binnen de database is de cashflow return op investeringen voor ons de belangrijkste maatstaf. Waar stoppen ze hun geld in, waarin investeren ze, en wat verdienen ze er nu of later mee?”

Voor Boer en zijn team is de plek van bedrijven in de waardeketen ook van essentieel belang, niet zozeer in welke sector ze opereren. “Sectoren vertellen wat ons betreft vooral over successen uit het verleden. Ik zal een voorbeeld geven: Wij zijn als duurzame beleggers natuurlijk geen fan van de olie-/ oude energie-sector, maar natuurlijk wel van alternatieve, duurzame energiebedrijven. Maar die bedrijven ontstaan vaak in andere sectoren, bijvoorbeeld in de industrie- of technologiesector. Dus waarom zouden we ons beperken tot het zoeken naar beleggingen binnen sectoren?”

“Als we zo kijken, zoeken naar bedrijven die innoveren, die gezond zijn en die door de cyclus heen kunnen groeien, houden we een paar honderd bedrijfsnamen over. Daarmee gaan onze analisten aan de slag op detailniveau. Onze analisten hebben gemiddeld 50 tot 70 bedrijven die zij volgen. Dat lijkt veel, maar ze kennen de bedrijven al lang en erg goed. Uiteindelijk houden we een paar bedrijven, rond de 40 per portefeuille over, waar we echt in geloven.”

Klein en groot

Daarbij geven Boer en zijn team regelmatig de voorkeur aan kleinere bedrijven, mits die liquide en schaalbaar zijn. “Liquiditeit is inderdaad belangrijk, maar als we er een paar dagen over moeten doen om een positie op of af te bouwen, vinden we dat prima. Kleinere bedrijven hebben vaak onze voorkeur vanwege hun innovatieve karakter en flexibiliteit om in te springen op nieuwe ontwikkelingen."

"Alhoewel een gigant als Microsoft* zet ook goede en grote stappen op het pad van duurzaamheid. Zij willen in 2050 niet alleen al hun energie uit duurzame bron betrekken, maar ook alle CO2 die ze ooit hebben uitgestoten gecompenseerd hebben. En ze passen hun bedrijfsmodellen aan naar minder product pushen en meer productgebruik. Hun salesmanagers krijgen alleen een extra beloning als een klant het product daadwerkelijk gebruikt, niet meer op basis van hoeveel ze verkopen. Ze gaan dus echt voor kwaliteit en minder voor kwantiteit.”

Dat is een positieve bijkomstigheid van deze crisis. “Het draait binnen duurzaam beleggen niet meer vrijwel volledig om het klimaat, er is nu meer oog voor de belangen van klanten, van medewerkers en andere stakeholders, het sociale dus.”

Klik hier voor meer artikelen van NN Investment Partners


* “Bedrijfsnaam, uitleg en argumenten worden als voorbeeld gegeven en vormen geen aanbeveling om het aandeel te kopen, te houden of te verkopen. Het financieel instrument kan op ieder moment en zonder vooraankondiging uit de portefeuille verwijderd zijn/worden.”
 
 
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproductte kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategienoch het verlenen van een beleggingsdienstnoch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatiekan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V.,noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurdersof werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. Dewaarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 vanRegulation S van deUnited States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effectenin landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet-en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Outlook 2022