Interview

Vooruitzichten emerging markets niet wezenlijk slechter

Voor impact investors in emerging markets telt vooral de lange termijn. Yvonne Bakkum en Nic Wessemius van FMO Investment Management kijken dan ook met vertrouwen over deze crisis heen.

Als partij die vooral opereert in emerging markets kijkt FMO Investment Management met een scherp oog naar de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Het bedrijf adviseert klanten over duurzame beleggingen in ontwikkelingslanden en heeft, in partnership met fondsaanbieders, zelf vier fondsen onder zijn hoede.

CEO Yvonne Bakkum (foto) stelt dat het nog te vroeg is om de precieze gevolgen te kunnen vaststellen. “De impact verschilt per sector. Bij energieprojecten zagen we het al snel verslechteren. Veel onderdelen komen uit China. Daardoor is er bij een aantal projecten vertraging opgelopen. In agri is de impact tot nog toe echter beperkt. De voedingsindustrie loopt wel door zolang de logistieke ketens niet verstoord raken.”

Ze durft inmiddels voorzichtig vooruit te kijken. “Wij hopen en denken dat de lange termijn vooruitzichten voor emerging markets hierdoor niet wezenlijk verslechteren. De groei zal op korte termijn haperen, zoals overal de rem er nu op staat, maar de onderliggende factoren voor de lange termijn blijven gewoon van kracht.”

Voorkeur voor frontier markets

Overigens vult FMO het begrip emerging markets iets anders in dan doorsnee-fondsen in die categorie. CIO Nic Wessemius (foto) legt uit: “We zijn actief in 80 landen en richten ons daarbij vooral op frontier markets. Zo zijn we inmiddels weg uit bijvoorbeeld Brazilië en Mexico en hebben we veel minder exposure naar China."

"Dat zijn landen die inmiddels verder zijn in hun ontwikkeling en de markten zijn daar meer liquide, wat op dit moment tegen je werkt. Wij richten ons meer op low income countries, omdat daar onze doelstellingen beter verwezenlijkt kunnen worden en wij met onze expertise nog veel toegevoegde waarde kunnen bieden.”

Ook Wessemius kijkt met het nodige vertrouwen over de coronacrisis heen. “We praten veel met de partijen waar we mee samenwerken. Het is belangrijk om ons doel voor ogen te houden. Ook in 2008 hebben we gezien dat de crisis weer nieuwe kansen opleverde. Als alles weer wat normaliseert zullen ook emerging markets weer interessante kansen bieden. Daarnaast is impact investing juist een langetermijnstrategie."

Wat meehelpt is het feit dat FMO opereert in een deel van de markt waarin dagkoersen niet toonaangevend zijn en dat bovendien in de afgelopen jaren is getransformeerd van niche tot sweet spot van de beleggingswereld.

Duurzame impact realiseren is al sinds de oprichting van FMO Investment Management in 2012 de specialiteit van het huis en al sinds 1970 de specialiteit van het moederbedrijf, ontwikkelingsbank FMO.

Duurzaamheidsvinkje

In de afgelopen jaren hebben Bakkum en Wessemius de aandacht voor impact investing om zich heen in sneltreinvaart zien toenemen. Bakkum: “Wij waren en zijn met FMO Investment Management ahead of the curve wat dat betreft. Zeker in het begin was het moeilijk om bij investeerders gehoor te vinden over dit onderwerp - als ze al wisten wat het was."

"Er moest ook een vooroordeel worden overwonnen, dat verantwoord investeren minder zou opleveren. Inmiddels is het veel makkelijker geworden om in gesprek te raken over dit onderwerp. Pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld op grote schaal de Sustainable Development Goals omarmd. Dat heeft enorm geholpen. Daardoor is iets doen met duurzaamheid veel minder vrijblijvend geworden.”

Sowieso heeft het begrip impact bij veel beleggers pas de laatste jaren concrete inhoud gekregen. “Het was heel lang nauwelijks een onderwerp. Het stempel FMO was voor veel partijen al genoeg. Daarmee hadden ze het duurzaamheidsvinkje wel gezet. Nu speelt de discussie met beleggers zich op een veel inhoudelijker niveau af.”

Een standaard voor impactrapportage

Maar zelfs voor partijen die duurzame impact tot een van de doelen van het beleggingsbeleid hebben verheven blijft het een begrip dat moeilijk in concrete cijfers te vangen is. Hoe toon je aan dat je investeringen de wereld een stukje beter hebben gemaakt? Bij FMO zijn ze al jaren bezig om dat probleem te tackelen.

“Wij zijn daarin een voorloper, durf ik wel te zeggen,” vertelt Yvonne Bakkum. “FMO heeft zelf een impactmodel ontwikkeld, dat extern is gevalideerd. Dat model kijkt naar twee grootheden: banen en de uitstoot van broeikasgassen. Dat heeft te maken met twee grote problemen in de wereld waar wij ons op richten: ongelijkheid en klimaatverandering."

"Daarnaast kijken we ook naar bepaalde sectorspecifieke zaken zoals verduurzaming van de energiemix bij bedrijven in de energiesector.” FMO levert standaard een impact-rapportage bij de maandelijkse fondsverslagen.

Het zou mooi zijn als ook hier een internationale accounting standard voor zou komen, zegt Bakkum. “Wij zetten ons daarvoor in, om te komen tot een IIRS-standaard, analoog aan IFRS. Europese ontwikkelingsbanken vervullen daarin een voortrekkersrol. Maar harmoniseren van dit soort zaken gaat nu eenmaal stap voor stap.”

Foto's: Yvette Wolterinck

Assetallocatie