Interview

"Chinese regering heeft van fouten geleerd"

Chi Lo, econoom Greater China van BNP Paribas Asset Management, is optimistisch over de Chinese economie en de Chinese beleggingskansen. "China is de grootste economie ter wereld die zo sterk hervormt."

Harde landing, zachte landing, geen landing? Hoe staat de Chinese economie ervoor?

“Ik behoor tot het optimistische kamp. Er zijn tekenen dat de Chinese economie opkrabbelt. De consument geeft meer uit. De industriële productie neemt toe. Er stroomt meer krediet naar de private sector. Zelfs met de verkoop van auto's gaat het weer de goede kant op. De verkoopdaling vlakt af."


Chi Lo van BNP Paribas AM

"Mijn verwachting is dat de economie in het tweede kwartaal verder stabiliseert, om vervolgens vanaf het derde kwartaal weer te groeien. De economische groei kan dan dit jaar en volgend jaar uitkomen op 6,2%, precies wat de regering wil. We gaan niet meer terug naar de 7%-groei van vroeger. Belangrijker is dat de schuldenberg wordt teruggebracht en dat er iets wordt gedaan aan industriële overproductie.”

De Chinese economie maakt ook een drastische transformatie door.

“Veranderingen in het economisch model moeten leiden tot een duurzamere groei. De regering kiest niet langer voor gigantische investeringen en liquiditeitsinjecties, maar voor meer selectieve en doelmatige investeringen om de economie vooruit te helpen. Er is geleerd van eerder gemaakte fouten. Gematigde groei, minder schuld en structurele hervormingen, dat is wat economen willen zien."

"Dat de Chinese economie minder leunt op export en meer op consumentenuitgaven is niet nieuw. Dat is al sinds 2008 aan de gang. Net als de verschuiving van industrie naar diensten. In 2013 was de omzet van de dienstensector voor het eerst groter dan die van de industriële sector.”

Wat is uw grootste zorg over China?

“President Xi voert een veel assertievere buitenlandse politiek dan zijn voorgangers. Dat geeft spanningen met het buitenland, maar ook spanningen binnen de partij. Zo is niet iedere functionaris blij met het Belt-and-Road-initiatief. Tegenstanders hebben liever dan het geld binnen China wordt geïnvesteerd en niet over de grens. Mijn grootste angst is dat conflicten en spanningen in de partij de hervormingspolitiek afremmen.”

Hoe enorm belangrijk is het dat China met de VS een handelsakkoord weet te sluiten?

“Voor de korte termijn is dat heel belangrijk. Voor de lange termijn veel minder. De Chinese regering heeft nu de nodige problemen op te lossen. Het zit niet te wachten op een extra probleem. Maar voor de lange termijn telt een akkoord met de VS minder. China wil de Amerikaanse afhankelijkheid verminderen door een eigen chipindustrie op te zetten. Daarnaast gaat er steeds minder export naar de VS en meer export naar andere landen. China exporteert inmiddels meer naar de Belt-and-Road-landen dan naar de VS.”

Wat is het verschil tussen Xi en zijn voorgangers?

“Xi begon zijn termijn vijf jaar geleden met een groot anti-corruptieprogramma. Die campagne heeft hem veel vijanden opgeleverd. Maar corruptie was ook een groot probleem. Zonder omkoping was niets mogelijk. Het is inmiddels iets beter."

"Met zijn buitenlandse politiek sloeg Xi ook een nieuwe weg in. China claimt inmiddels de hele Zuid-Chinese Zee. Dat was voor zijn komst ondenkbaar. Eerdere presidenten kozen juist voor de internationale luwte."

"Ten slotte is Xi de eerste president die echt het schuldenprobleem wil aanpakken. Dat lijkt te lukken. De schulden dalen, niet veel, maar er is sprake van een daling.”

Internationale beleggers krijgen steeds meer mogelijkheden om in Chinese aandelen en obligaties te handelen. Valt er in China veel te verdienen?

“De Chinese financiële markten hebben veel potentie. De Chinese economie is inmiddels de nummer twee van de wereld, maar dat is niet terug te zien in de portefeuilles van internationale beleggers. Er is nog een hele inhaalslag te maken. China is de grootste economie ter wereld die zo sterk hervormt. Dat is de belangrijkste reden waarom ik zo positief ben.”

"China is de grootste economie ter wereld dat zo sterk hervormt"

Maar risico’s zijn er ook. De Chinese corporate governance kan bijvoorbeeld beter.

“Ja, dat is zeker een groot risico, zoals dat voor alle opkomende markten het geval is. Daarnaast kan regelgeving plotseling worden veranderd. Deze zaken zouden internationale beleggers er niet van moeten weerhouden om het in China te zoeken. Ik zie meer positieve dan negatieve risico’s.”

Er zijn grote beleggingshuizen die een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en China vrezen. Volgens hen wordt dat het thema van de toekomst. Want China aast op de nummer 1-positie van de VS.

“Die kans is zeker aanwezig. Het America First-beleid van Trump is in direct conflict met de China Dream-politiek van Xi. De Chinese leiding wil dat China in 2050 even machtig is als de VS. Dat geeft conflict. Mijn vrees is daarom dat de Amerikaanse presidenten na Trump zijn protectionisme zullen volgen.”

Voor Europese beleggers is ESG een belangrijke beleggingsfactor. Geldt dat voor Chinese beleggers ook?

“Veel minder. Het is vooral de E die belangrijk is. De S en G tellen minder. China is de grootste vervuiler van de wereld. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat verklaart waarom China inmiddels een van de grootste green bond-uitgevers van de wereld is.”

Wat is de belangrijkste boodschap die u Nederlandse beleggers wil meegeven?

“Chinese beleggingen vallen in de toekomst niet langer onder die van de opkomende markten, maar worden een geheel aparte assetclass. Dat kunnen beleggers niet negeren."

Outlook 2022