Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Interview

Het belang van de G in ESG

De G van ESG is een ondergeschoven kindje. Dat is onterecht, want governance, of liever het gebrek aan good governance, is van grote invloed op de beurskoers van een bedrijf. Sandra Crowl van Carmignac vertelt waar zij op let.

meer

Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Voor milieu en goede arbeidsomstandigheden, de E van environmental en de S van social, is doorgaans veel belangstelling van beleggers.

De G van governance is veel minder bekend, en dat terwijl governance, of liever het gebrek aan good governance, van grote invloed kan zijn op de beurskoers van een bedrijf.

Denk aan liegende directeuren, schandalen met uitlaatgastesten, belastingfraudes et cetera. Wat valt er eigenlijk allemaal onder de G? “Good governance gaat over transparantie, lange-termijn doelstellingen, verantwoording, ethisch gedrag, hoe bedrijven met hun aandeelhouders omgaan, hoe ze werknemers en bestuurders belonen,” aldus Sandra Crowl, die lid is van het Investment Committee en het Executive Product Committee bij Carmignac.

"Over transparantie, lange-termijn doelstellingen, verantwoording, ethisch gedrag, hoe bedrijven met hun aandeelhouders omgaan, lees je niet in een jaarverslag of een duurzaamheidsverslag"

Governance monitoren

“En dat lees je niet in een jaarverslag of een duurzaamheidsverslag. Daarvoor moet je gesprekken voeren met het management van een onderneming en ze in de ogen kijken.”

In emerging markets is good governance nog belangrijker dan in volwassen markten. Over opkomende markten is immers minder informatie te verkrijgen, is er minder sprake van transparantie, minder regulering, minder controle op bedrijven en markten.

Maar hoe is het voor beleggers te controleren of bedrijven in emerging markets good governance prakkiseren? Crowl legt uit hoe ze dat bij Carmignac doen: “Bij elke onderneming kijken we of ze de standaard internationale governance guidelines hebben geïmplementeerd. Daarna brengen we voor elke onderneming mogelijke governance-problemen in kaart."

"Dat doen we voordat we een aandeel kopen, maar ook tijdens ons aandeelhouderschap. Engagement hoort ook bij ESG. Wij kunnen met bedrijven gaan praten over ESG-onderwerpen voordat we aandeelhouder worden, als er zich een controverse voordoet terwijl we een aandeel in portefeuille hebben, of als er een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staat.”

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Carmignac is ook actief op het gebied van voting. Om hierbij efficiënt te zijn hebben ze het bedrijf International Shareholder Services (ISS) in de arm genomen. ISS is gespecialiseerd in stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en de voorbereidingen die daarbij horen,” legt Crowl uit.

De taak van ISS is bijvoorbeeld informatie te verzamelen over elke motie op de agenda van een aandeelhoudersvergadering van een bedrijf. “Ze kijken daarbij ook specifiek naar ESG-onderwerpen en wij volgen over het algemeen de aanbeveling van ISS aangaande de stemming over een specifieke motie. Het meest belangrijke hierbij is dat Carmignac de finale beslissing maakt ten aanzien van het uitbrengen van een stem op de aandeelhoudersvergadering. We zijn het namelijk niet altijd eens met onze ESG-consultant.”

In 2017 stemde Carmignac Gestion tijdens 140 meetings van de 182 meetings waarop zij mochten stemmen, aldus het Voting Report 2017 van de assetmanager.

Wijzigen regels is een risico

Wat zijn bijzondere governancerisico’s waar Crowl en team op letten? “Waar we niet van houden is een te belangrijke, evangelische IT-CEO. Een manager die teveel macht heeft via buitengewone stemrechten is een duidelijk waarschuwingssignaal. En dan heb ik het niet alleen over Amerikaanse CEO’s, in opkomende landen zijn er ook genoeg voorbeelden te vinden. Zulke machtige managers, die vaak ook grootaandeelhouder zijn, houden niet altijd de belangen van minderheidsaandeelhouders in het oog. Dat is voor ons een belangrijk risico en soms reden om niet in zo’n aandeel te stappen. Zelfs als dat betekent dat we rendement op de korte termijn moeten opgeven.”

Wijzigingen in (governance) regelgeving kan ook een risico zijn, maar ook goed uitpakken voor beleggers. “Een aantal grote veranderingen liggen in het verschiet voor alle Europese vermogensbeheerders, of op zijn minst voor diegenen die nog geen algemene ESG-aanpak hebben opgenomen in hun investeringsbeleid."

"Dit hebben Carmignac en andere Franse vermogensbeheerders al sinds 2012 gedaan. De nieuwe Duurzame Financierings voorstellen die vorige week door de Europese Commissie bekend zijn gemaakt zullen, na een lange periode van raadpleging, zorgen voor meer transparantie over wat maatschappelijk verantwoord beleggen is en zullen ongetwijfeld meer particuliere beleggers aanmoedigen om duurzaam te beleggen.”

"Recent onderzoek van Bank of America Merrill Lynch laat zien dat met meer vrouwen in het management de retailsector beter presteert"

Meer vrouwen in bestuur

Een positief effect van letten op goed bestuur is meer transparantie over diversiteit binnen bedrijven. Meer vrouwen in het bestuur, merkt Crowl op. “Bij Carmignac kijkt Maxime Carmignac, zowel bestuurder bij Carmignac Gestion als bij de Investment Association, de Britse vereniging voor institutionele beleggers, naar diversiteit in ondernemingsbesturen. Recent onderzoek van Bank of America Merrill Lynch laat zien dat met meer vrouwen in het management de retailsector beter presteert. Bij retail draait het om trends en vrouwen spelen daar veel beter en sneller op in dan hun mannelijke collega’s.”

Maar er zijn altijd landen en sectoren die helemaal niet in aanmerking komen voor een goede governance-beoordeling. Crowl noemt Chinese banken als voorbeeld.

“Zijn die transparant? Nee. Opereren ze duurzaam? Nee. Zorgen ze goed voor hun klanten? Nee. Hebben ze het belang van aandeelhouders voorop? Nee. Deze bedrijven passen de G van ESG niet toe en passen daarom volgens Crowl niet in hun portefeuilles.

Online magazine ETF's